Publisert 2 august 2021

Mange barn som vokser opp i dag, vokser opp uten naturlig kontakt med det mangfold av bakterier, mikrober og allergener som vi finner i naturen. Nå mener forskere at dette kan påvirke immunsystemet.

Vi har tidligere skrevet om at barn som vokser opp på landsbygda ofte har et bedre immunsystem enn barn som vokser opp i byen. Forskere tror at barn som vokser opp på landet gjerne leker i skogen i stedet for i parken, klatrer i trær i stedet for i lekestativ og kanskje til og med får lov til å leke litt friere uten konstant voksentilsyn, og at dette gjør at de blir mer eksponert for naturlige bakterier, mikrober og allergener i barndommen. Hygienehypotesen sier at dette "trener opp" immunsystemet og gjør det sterkere og mer robust senere i livet.

En finsk forskningsrapport publisert i Diabetes Care Journal viser at barn som vokser opp i bymiljø har signifikant høyere sannsynlighet for å utvikle diabetes type 1 enn barn som vokser opp i landlige omgivelser. Men forskningsrapporten beviser ikke at det er oppvekstmiljøet som forårsaker sykdommen, den dokumenterer bare en statistisk sammenheng. Dessuten er det ikke slik at vi kan bli kvitt diabetes ved å "legge ned byene" og flytte alle barne tilbake til landsbygda.

La skogbunn i barnehagene

Nå har en annen gruppe finske forskere gjennomført en såkalt intervensjonsstudie, hvor de har gått inn og endret miljøet i barnehager i byene for å studere hva som skjer. De har rett og slett byttet ut sterile barnehagemiljøer med gressmatter, plantebokser og skogbunn.

I løpet av forskningsprosjektet, dokumenterte de finske forskerne at barna fikk høyere mikrobiologisk variasjon i huden allerede etter én måned. Forskerne fant også økning av gammaproteobakterier som styrker hudens immunforsvar, økt innhold av TGF-ß1-cytokin i blodet og reduserte mengder av interleukin-17A som er forbundet med autoimmune sykdommer som for eksempel diabetes type 1.

"Dette støtter hypotesen om at kontakt med naturen hindrer forstyrrelser i immunsystemet og dermed reduserer risikoen for autoimmune sykdommer og allergier," sier Aki Sinkkonen, forsker ved Luke (Natural Resources Institute Finland).

Ta med barna ut!

En naturlig konsekvens av dette forskningsprosjektet, er å ta med mer natur inn i byene og barnehagene, men også å ta med barna ut i naturen i større grad.

Sinkkonen oppfordrer nå alle barnehager til å sørge for grøntområder hvor ungene kan leke, både i selve barnehagen og ved å gå på tur fra barnehagen. Dette vil bedre barnas immunsystem allerede etter én måned. I tillegg vil lek i naturen bedre barnas motoriske evner og romforståelse.

Les mer: A forest-based yard improved the immune system of daycare children in only a month (University of Helsinki)

Lignende artikler