Vi får stadig spørsmål fra mennesker som lever med diabetes om det er skadelig å sole seg eller om de bør unngå sola i sommer. Svaret på det er heldigvis nei. Det er ikke bare ufarlig, men direkte sunt å få sol på kroppen – også for diabetikere.

Kroppene våre har nemlig godt av D-vitamin, og det får vi først og fremst fra solen. I tillegg mener forskerne at solstråler som treffer huden, frigjør nitrogenoksid i kroppen, noe som igjen bidrar til å utvide blodkarene og å redusere blodtrykket.

Nå har de påvist en klar sammenheng mellom økt eksponering for sol og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer.

Nyere forskning viser også at de som soler seg mye, har redusert risiko for å få diabetes type 2. Forskerne mener at dette har sammenheng med produksjon av D-vitamin, men de tror dette også kan ha sammenheng med sollysets effekt på melatoninproduksjonen. Forskere ved Lunds Universitet har tidligere påvist at melatonin kan redusere kroppens insulinproduksjon.

Advarer fortsatt mot overdreven soling

Myndighetene har lenge advart mot all form for unødvendig soling. I et intervju med Sveriges Radio i fjor, argumenterer hudkreft-ekspert Jan Lapin ved Karolinska Institutet for at vi skal slutte helt å sole oss.

Det er ingen tvil om at både moderat og overdreven soling øker risikoen for hudkreft. Og selv om du smører deg inn med solkrem etter alle kunstens regler, tåler ikke kroppen å ligge en hel dag å steke i solen.

Men det å være ute i solen og få sol på kroppen, det er bare sunt!

Om du soler deg, lever du lengre

Nå har en gruppe svenske forskere publisert en artikkel i Journal of Internal Medicine hvor de faktisk påviser at kvinner som soler seg, lever lengre.

Studien er basert på 29 000 kvinner i Sør-Sverige som har blitt fulgt opp med spørreskjemaer hvert tiende år. De har fått spørsmål som:

  • Soler du deg om sommeren?
  • Reiser du sørover for å sole deg?
  • Bruker du solarium?
  • Soler du deg i vinterferien?

Kvinner som svarte nei på alle disse spørsmålene, ble kategorisert med lav grad av soleksponering. Kvinner som svarte ja på ett eller to spørsmål, ble kategorisert som moderate, mens kvinner som svarte ja på tre eller fire ble kategorisert med høy grad av soleksponering.

Når disse gruppene ble koblet mot nasjonale registre over sykdomstilfeller, viste det seg som ventet at kvinnene som solte seg mye, hadde økt risiko for tidlig død på grunn av hudkreft. Men tallene viste også at de som solte seg mye, hadde større sjanse for å overleve hudkreft, om de først ble rammet.

Men det viktigste resultatet var likevel at de som solte seg mye, samlet sett har lavere dødelighet totalt enn de som ikke soler seg.

Farligere å la være

Studien viser altså at det er farlig å sole seg, men at det er farligere å la være. Solen har rett og slett så mange positive virkninger på kroppen vår at det mer enn oppveier de negative.

Les mer på forskning.no: De som liker å sole seg lever lengre

Forskerne presiserer likevel at dette er en observasjonsstudie og at det gjenstår mye forskning før vi kan konkludere. De anbefaler derfor fortsatt å unngå overdreven soling, men mener det er sunt å eksponere kroppen for sol. Det aller beste, er å sole seg en kort periode midt på dagen når sola er på det høyeste.

Om du har økt risiko for hudkreft, for eksempel om du har rødt hår eller fregner, kan de negative effektene ved soling være større enn de positive, og denne gruppen bør fortsatt være forsiktige med sola.

Du tåler sol – insulin gjør det ikke

Om du har diabetes og har tenkt å nye solen i sommer, så husk at insulin verken tåler direkte sollys eller høye temperaturer.

Alle apotek har kjølemapper eller lignende for oppbevaring av insulin.

 

Lignende artikler