Stiftelsen ble grunnlagt for å øke offentlig kunnskap om diabetes og relaterte sykdommer. Videre tar stiftelsen sikte på å støtte diabetesrelatert forskning.

Vi tar sikte på å støtte diabetesrelatert forskning, som vi mener er den største forutsetningen for å utvikle forbedrede behandlingsmetoder for både Type 1 og Type 2 diabetes, der vår visjon er en kur mot diabetes. Et annet formål er å informere offentligheten om diabetes og dens komplikasjoner, i tillegg til hva som kan gjøres for å redusere risikoen for å bli rammet av sykdommen. Altfor mange tror diabetes er ikke noe stort problem fordi det finnes insulin. Mange har også begrenset kunnskap om de langsiktige komplikasjonene som kan oppstå ved å leve med diabetes.