• 270 000 mennesker

    har diagnosen diabetes i Norge

  • 60 000 mennesker

    antas å ha diabetes uten å vite om det

  • 537 millioner

    lever med diabetes på verdensbasis og sykdommen forårsaker hvert år 6,7 millioner dødsfall

Diabetes type 1

Type 1-diabetes oppstår når kroppen ikke lenger er i stand til å produsere insulin, og det forårsaker for mye sukker i blodet.

Fordi for lite insulin fører til alvorlig sykdom, må kroppen tilføres ekstra insulin daglig.

Les mer

Tjej Traning
Farbror Blodsocker

Diabetes type 2

Den vanligste typen diabetes er type 2, som 85–90 % av de rammede får.

Det mest alarmerende er at type 2-diabetes nå blir mer vanlig blant den yngre delen av befolkningen – barn og ungdom.

Les mer

Gi en gave i dag!

Doner et valgfritt beløp og hjelp oss med å komme nærmere en kur.

Ditt bidrag er svært velkomment og verdsatt!

Gi en gave i dag

Flicka Heart
Kvinna Testar

Om diabetes

FHI rapporterer at mellom 316 000 og 345 000 mennesker i Norge har diabetes. Av disse antar vi at ca 23 000 har diabetes type 1. Blant de som har diabetes type 2, anslår man at nærmere 60 000 lider av sykdommen uten selv å vite om det.

Stöd kampen mot diabetes

Støtt oss

Din sjenerøse støtte gjør arbeidet vårt mulig – offentlig finansiering er ikke tilstrekkelig, men mennesker som deg og andre givere gjør denne forskningen mulig. Ditt bidrag er svært velkomment og verdsatt!

Halsband Armband Nor

Gratis diabetesprodukter

Har du diabetes? Da kan du bestille et utvalg nyttige diabetesprodukter helt gratis. Vi håper at disse produktene vi hjelpe deg i hverdagen!

Diabetes Alphastock

Nyheter og arrangementer

Gå ikke glipp av de siste nyhetene om diabetes i Norge.

Iloveresearch1

Forskning

Et av stiftelsens hovedformål er å støtte diabetesrelatert forskning (innenfor både type 1 og 2) som skal forbedre levestandarden hos mennesker som lever med diabetes i påvente av en kur.

Dw Beach

Om oss

Stiftelsen tar sikte på å øke offentlig kunnskap om diabetes og relaterte sykdommer. Videre tar stiftelsen sikte på å støtte forskning rundt og behandling av diabetes.

Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen uten ramme

Medlem av Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen sørger for at innsamlinger gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig, samt at administrasjonskostnadene holdes på et fornuftig nivå. Det er bare organisasjoner som tilfredsstiller Innsamlingskontrollens regnskapsregler, etiske retningslinjer og krav til innsamlingsprosent som får innvilget medlemskap.