14. november hvert år er den internasjonale diabetesdagen, Verdens diabetesdag. Det er en dag å være oppmerksom på diabetes og alle som lever med sykdommen. Verdens diabetesdag ble startet av International Diabetes Federation (IDF) og Verdens helseorganisasjon WHO i 1991. At den er på akkurat 14. november er fordi Frederick Banting, en av de som oppdaget insulin, ble født 14. november 1891.

Hvert år den 14. november vier ulike organisasjoner og selskaper oppmerksomhet til dagen, og vi på Diabetes Wellness Norge er blant dem. På ulike måter jobber vi med å informere om diabetes og spre kunnskap. Også våre søsterorganisasjoner vier oppmerksom til dagen på forskjellige måter i USA, Frankrike, Finland, Sverige og England.

Diabetes Wellness Norge har store ambisjoner om å spre arrangementene våre til forskjellige steder rundt om i landet, slik at flere mennesker kan støtte kampen mot diabetes hos oss.