Vi i Diabetes Wellness Norge legger stor vekt på at du skal føle deg trygg, og tar personvernet ditt på største alvor. Derfor vil vi gjerne informere deg om vår personvernerklæring.

Personvernerklæringen styrker personvernet ditt og beskriver hvordan vi som selskap samler inn og behandler personopplysningene dine.

Du kan lese personvernerklæringen vår nedenfor eller laste den ned som pdf-dokumdent her. Om du vil vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du også ringe oss på telefon 90 60 20 00.

Personvernerklæring

Om vår behandling av personopplysninger
Oppdatert 24. mai 2018

Formål

Diabetes Wellness Norge har til formål å informere allmennheten om sykdommen diabetes. For å oppfylle det formålet er stiftelsen avhengig av å behandle personopplysninger.

Vi ivaretar personvernet ditt, slik at du skal kunne føle deg trygg når du betror oss personopplysningene dine. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen. Den er basert på gjeldende regelverk om personvern og forklarer hvordan vi jobber for å ivareta personvernet ditt og rettighetene dine.

Formålet med erklæringen er å fortelle deg hvordan vi behandler personopplysningene dine, hva vi bruker dem til, hvem som får tilgang til dem – og under hvilke forutsetninger – samt hvordan du kan benytte deg av rettighetene dine.

Bakgrunn

Stiftelsen ønsker i utgangspunktet ikke å behandle flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet, og vi prøver alltid å bruke opplysninger som er minst mulig sensitive.

Personopplysningene dine er nødvendige for å oppfylle stiftelsens hovedformål, nemlig å informere om diabetes, og for å overholde lover og gjennomføre kunde- og markedsanalyser.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, behandler og deler de opplysningene vi lagrer.

For at vi skal kunne sende personlig informasjon om stiftelsens virksomhet og opprettholde et nært og godt forhold til hver av giverne på den måten de ønsker, lagrer stiftelsen navne- og adresseopplysninger samt gavehistorikk, og ved behov e-post og telefonnumre, ved hjelp av moderne informasjonsteknologi.

Du som giver kan i henhold til det nye lovverket be om informasjon fra stiftelsen om hvilke opplysninger som er lagret om deg. Du kan dessuten når som helst varsle oss om at du ikke ønsker å motta mer informasjon fra stiftelsen.

Som giver kan du be om at opplysningene dine endres, dersom det viser seg at de inneholder feil
eller er ufullstendige, eller be om at opplysningene slettes. Det gjør du lettest ved å kontakte oss per telefon, e-post eller brev. Det er lettest å nå oss per telefon på 90 60 20 00 eller per e-post til info@diabeteswellness.no. Brev kan sendes til Diabetes Wellness Norge, Bogstadveien 46 A, 0366 Oslo.

Retningslinjer

Formål og rettslig grunnlag

Stiftelsen samler inn personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle stiftelsens formål i henhold til vedtektene. Det rettslige grunnlaget for oppbevaring av personopplysninger anses å være en berettiget interesse, der informasjon om diabetes vurderes å være av allmenn interesse for å øke kunnskapen og forståelsen av sykdommen diabetes og komplikasjonene som følger med den.

Stiftelsen har gjort en vurdering om at behandlingen av giverens rettigheter med dette ikke på noen måte blir innskrenket, ettersom giveren når som helst kan be stiftelsen om å endre eller slette personopplysningene.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger når vi har lovlig grunn til det. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å opprettholde et godt og nært forhold til den enkelte giveren på en måte som giveren ønsker. Her er noen eksempler på personopplysningene vi behandler:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Gavestatistikk

Personopplysningene samles inn og lagres i opptil 36 måneder. Etter dette blir opplysningene anonymisert, slik at det fortsatt er mulig for oss å føre statistikk over dem og analysere giveratferden.

Vi kan komme til å videreformidle personopplysningene til samarbeidspartnere som skal behandle dem på våre vegne, for eksempel IT leverandører og distribusjonspartnere.

Stiftelsen lagrer informasjonskapsler, som er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall, som sendes fra vår webserver og lagres i nettleseren eller enheten din. Informasjonskapslene vi bruker, vil normalt forbedre de tjenestene vi tilbyr på hjemmesiden vår.

Vi behandler informasjonskapsler for å innhente overordnet analytisk informasjon om hvordan du bruker hjemmesiden vår. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre egne og brukernes berettigede interesse i å forbedre opplevelsen og bruken av nettstedet, og for eksempel for å kunne analysere hvor mange som besøker siden.

Hvordan får vi tilgang til personopplysningene dine?

Vi prøver så langt som mulig å innhente ditt samtykke før vi begynner å behandle personopplysningene dine. Samtykke til lagring av personopplysninger anses for å ha oppstått når stiftelsen mottar en gave fra en person gjennom en av stiftelsens betalingskanaler.

Du kan når som helst tilbakekalle et slikt samtykke. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine eller innhente nye, forutsatt at det ikke er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler eller gjeldende lovverk.

Navne- og adresseopplysninger lagres i 36 måneder, før opplysningene anonymiseres, for at vi skal kunne føre et register med korrekt informasjon og bruke det til å sende ut kostnadseffektive brev, og for å slette givene som ikke ønsker å motta flere forsendelser fra
stiftelsen.

Vi får også tilgang til personopplysningene dine på disse måtene:

 • Opplysninger som registreres når du besøker hjemmesiden vår
 • Opplysninger vi får fra offentlige registre
 • Opplysninger vi får når du registrerer deg for arrangementer, aktiviteter eller seminarer
 • Opplysninger vi får når du melder deg på nyhetsbrev og andre forsendelser
 • Opplysninger vi får når du svarer på spørreundersøkelser
 • Opplysninger vi får når du kontakter oss, søker jobb hos oss, besøker oss eller på en annen måte tar kontakt med oss

Hvilken informasjon gir vi til deg?

Den første gangen vi samler inn personopplysninger fra deg, vil vi informere deg om hvordan vi har fått tak i opplysningene, hva vi skal bruke dem til, hvilke rettigheter du har i henhold til personvernloven, og hvordan du kan benytte deg av disse rettighetene. Du vil også bli informert om hvem som er ansvarlig for å behandle personopplysningene og hvordan du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller en begjæring eller forespørsel om personopplysningene dine og/eller rettighetene dine.

Behandles personopplysningene dine på en trygg måte?

Vi utarbeider rutiner og fremgangsmåter for å sikre at personopplysningene dine håndteres på en sikker måte. I utgangspunktet er det bare ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre oppgavene sine, som skal ha tilgang til dem.

Sikkerhetssystemene våre er utviklet med tanke på personvern, og gir omfattende beskyttelse mot innbrudd, ødeleggelser og andre endringer som utgjøre en trussel mot personvernet ditt.

Stiftelsen bruker en rekke forskjellige IT-tjenester og IT-systemer i virksomheten sin. I noen av disse lagres og håndteres det personopplysninger. Visse systemer er installert lokalt hos oss, og da er det bare utvalgt personell som har tilgang til opplysningene. I slike tilfeller skjer det ingen overføring til en tredjepart. Noen systemer er imidlertid såkalte nettskyløsninger eller er installert hos en leverandør, noe som betyr at vi overfører personopplysninger til denne leverandøren.

Når utleverer vi personopplysningene dine til andre?

I utgangspunkt vil vi ikke utlevere personopplysninger til noen tredjepart med mindre du har gitt ditt samtykke til det, eller det er nødvendig å opprettholde et nært og godt forhold til den enkelte giveren. I tilfeller der vi overleverer personopplysninger til en tredjepart, oppretter vi alltid en avtale om taushetsplikt med dem og forsikrer oss om at de behandler personopplysningene på en trygg måte.

Klager på vår behandling av personopplysningene dine

Hvis du er misfornøyd med den måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du kontakte oss på info@diabeteswellness.no. Hvis du er misfornøyd med den måten vi behandler klagen din på, kan du klage videre til relevante tilsynsmyndighet, i Norge
Datatilsynet.

Endringer i personopplysnings- og personvernpolicyen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personopplysnings- og personvernpolicyen vår.

Du finner alltid den nyeste versjonen av den på nettstedet vårt. Ved oppdateringer som er av
avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endring av det
angitte formålet), vil dette bli kommunisert for seg.

Ansvar

Diabetes Wellness Norge er såkalt behandlingsansvarlig, noe som betyr at vi har ansvar for hvordan personopplysningene dine behandles, og for å ivareta rettighetene dine.