Stiftelsen Diabetes Wellness Network Norge ble grunnlagt 2018. Stiftelsen tar sikte på å øke offentlig kunnskap om diabetes og relaterte sykdommer. Videre tar stiftelsen sikte på å støtte forskning rundt og behandling av diabetes.

Vi tar sikte på å støtte diabetesrelatert forskning, som vi mener er den største forutsetningen for å utvikle forbedrede behandlingsmetoder for både Type 1 og Type 2 diabetes, der vår visjon er en kur mot diabetes. Et annet formål er å informere offentligheten om diabetes og dens komplikasjoner, i tillegg til hva som kan gjøres for å redusere risikoen for å bli rammet av sykdommen. Altfor mange tror diabetes er ikke noe stort problem fordi det finnes insulin. Mange har også begrenset kunnskap om de langsiktige komplikasjonene som kan oppstå ved å leve med diabetes.

Medlem av innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen har som formål å sørge for at innsamlinger gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig, samt at administrasjonskostnadene holdes på et fornuftig nivå. Det er bare organisasjoner som tilfredsstiller Innsamlingskontrollens regnskapsregler, etiske retningslinjer og krav til innsamlingsprosent som får innvilget medlemskap.

DRWF staff photo.

Kontakt oss

Diabetes Wellness Norge er en innsamlingsstiftelse godkjent av Innsamlingskontrollen i Norge. Siden oppstarten har vi bidratt til å spre informasjon om diabetes og sykdommens komplikasjoner blant allmennheten. I tillegg støtter vi forskning der vårt endelige mål er å finne en kur for diabetes.

DRWF volunteer and exhibitor at our wellness day 2022.

Om diabetes

I dag er det anslått at mer enn 250 000 nordmenn har fått diagnosen diabetes. I tillegg er det mange som lider av sykdommen uten å vite om det.