Diabetes er en sykdom som påvirker mennesker i alle land over hele verden.

Stiftelsen Diabetes Wellness Norge er en uavhengig norsk stiftelse som inngår i et internasjonalt nettverk av organisasjoner i flere land, som jobber sammen for å finne en kur mot diabetes.

Vi samarbeider med våre søsterorganisasjoner i Sverige, England, Frankrike, Finland og USA. Selv om organisasjonsnavnene kan variere i de forskjellige landene, tilhører alle det samme nettverket av organisasjoner som alle deler de samme målene – å øke bevisstheten om diabetes blant allmennheten og støtte diabetesforskning, slik at forskere kan finne en kur for sykdommen.

Hensikten med nettverket er å samle forskere rundt om i verden for å utveksle erfaringer og kunnskap, og gi viktige helseråd til personer med diabetes i de landene vi er representert. Vi tror at økt forståelse og kunnskap om diabetes er det første skrittet mot forbedret sykdomskontroll og dermed en forbedret livssituasjon.

Samlet har organisasjonsnettverket samlet inn nesten 1 milliard kroner siden starten i 1993.