Diabetes Wellness Norge inviterer forskere til å sende inn sine forskningsprosjekter innenfor diabetes som har behov for finansiering. Stiftelsen søker aktivt etter forskningsprosjekter, både i Norge og i verden for øvrig. Det er en målsetning for oss at prosjektene skal føre til forbedrede behandlingsmåter og forhåpentligvis en endelig kur for diabetes.

Forskningsstøtte på inntil 100 000 NOK

Vi tar nå mot søknader om støtte på inntil 100 000 norske kroner.

  • Vi tar mot søknader innenfor grunnforskning, klinisk forskning eller anvendt forskning innenfor ethvert område innenfor diabetesforskning, herunder årsaker, komplikasjoner, behandling og forebygging.
  • Kun søknader fra forskere som arbeider i norske forskningsinstitusjoner vil bli vurdert.

Søknadsportalen er nå stengt. Informasjon om neste søknadsrunde vil bli offentliggjort senere.

Har du spørsmål om vår forskningsstrategi eller søknader om støtte til forskning, vennligst henvend deg til:

research@diabeteswellness.no

Når en søknad har blitt sendt inn via vår søknadsportal, vil søkeren motta en bekreftelse per e-post som inneholder en pdf med kopi av den innsendte søknaden sammen med ytterligere informasjon om den videre prosessen.