Per i dag kan vi i Diabetes Wellness Norge dessverre ikke tilby skattefradrag for dine gaver.

Om du har gitt en pengegave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon, kan du i enkelte tilfeller få skattefradrag for dette. Det maksimale skattefradraget for inntektsåret 2023, er på 25 000 kroner.

Du kan ikke selv oppgi gavebeløpet i skattemeldingen din. Fradraget forutsetter at den enkelte organisasjon har rapportert inn gavebeløpet elektronisk innen 20. januar i skattefastsettingsåret.

Det gis ikke skattefradrag for inntektsåret 2023

Diabetes Wellness Norge oppfyller alle kravene for at du skal kunne få skattefradrag for gaver til oss. Når vi likevel ikke kan tilby skattefradrag, skyldes det i all hovedsak hensynet til personvern samt kostnadene knyttet til ordningen:

  • For at vi skal kunne rapportere gavene du har gitt, må vi lagre ditt fulle 11-sifrede fødselsnummer
  • Vi har per i dag valgt å ikke lagre fødselsnummer og andre identifiserende personopplysninger, og har heller ikke bedt deg om samtykke til å lagre slike opplysninger.
  • Om vi tilbyr skattefradrag, må vi rapportere inn gaver fra alle våre givere, ikke bare fra dem som ber om det.
  • Da vi ikke har lagret e-postadresse til våre givere, pålegger skatteetaten oss å sende skriftlig årsoppgave i posten til hver enkelt giver.
  • Kostnadene knyttet til innhenting av fødselsnummer, rapportering og utsendelse av årsoppgave til alle givere, er så høy at vi per i dag ikke kan forsvare kostnadene. Vi ønsker å prioritere andre oppgaver som vi mener har større verdi for både oss, deg og diabetesforskningen.

I løpet av 2024 vil vi på nytt vurdere om vi skal tilby skattefradrag for inneværende skatteår.