Når du først får beskjed om at barnet ditt har diabetes, kan du bli overveldet av følelser av sjokk, vantro, tristhet, sinne og skyld. Alt føles så urettferdig, og det kan føles veldig tungt. Spesielt i begynnelsen.

Når du lærer mer om sykdommen, lærer du også hvordan du hjelper barnet slik at han eller hun innlemmer håndteringen av diabetes i hverdagen. Det kan være nødvendig med noe arbeid før du finner ut hvordan du balanserer mat med insulin og aktiviteter. Barnet ditt tar kan diagnosen med fatning, og det vanskeligste som foreldre vil kunne være å håndtere sine egne følelser. Ditt barn vil henvende seg til deg for veiledning, og din holdning har en direkte innvirkning på hvordan barnet ditt ser på seg selv og hvordan han eller hun styrer sin nye livsstil. Hvis barnet ditt er diagnostisert med det, kan det være lettere for barnet å godta den nye virkeligheten. Hvis du reagerer med angst og frykt, kan barnet ditt reagere på samme måte.

Hvordan du håndterer diabetes hjemme, er avhengig av ditt barns spesifikke behov. Men det er noen ting som alle foreldre til barn med diabetes bør tenke på:

Snakk om diabetes tilpasset barnets alder, vær ærlig og oppfordre til spørsmål

  • La små barn vite at de ikke gjorde noe for å få sykdommen
  • Prøv å smile og være rolig når du forteller om diabetes
  • Forklar over at barnet kan gjøre det samme som barn uten diabetes, men at det kreves planlegging
  • Hjelp barnet ditt med å leve sunt
  • Hjelp barnet ditt med å holde styr på blodsukkeret, mat og fysisk aktivitet
  • Gjør ditt beste for å hindre kortsiktige problemer som høyt eller lavt blodsukker

Når barnet ditt har diabetes, kan det føles som om hele familien har diabetes. Sykdommen påvirker nesten alt i en persons liv. Hva vi spiser, aktiviteter og humør. Det er mye du som forelder og andre familiemedlemmer kan gjøre for å hjelpe barnet til å takle hennes eller hans diabetes. Det er veldig viktig å ha en positiv holdning og å være støttende. Det kan også være både sunt og positivt å introdusere nye, diabetes-vennlige vaner. Familie og venner kan hjelpe deg med å:

  • Velge å spise sunnere
  • Spise samme mat som barnet ditt
  • Følge opp barnets aktiviteter

Hvis du føler at du trenger å snakke om dine følelser om barnets sykdom, så vend deg til diabetesteamet. Som forelder kan det også være fint å snakke med andre foreldre i samme situasjon.