Diabetes Wellness Norge og dets søsterorganisasjoner i andre land har alle sitt utspring i at en av grunnleggerne, Michael Gretschel, har to barn med diabetes. Michael har sammen med sin arbeidspartner i 35 år, John Alahouzos, jobbet ideelt og hjulpet økonomisk i mange år i USA, inkludert Juvenile Diabetes Association.

Deres engasjement førte til grunnleggelsen av Diabetes Research & Wellness Foundation i USA, som siden har utvidet seg til England, Frankrike, Norge, Sverige og Finland.

Michael og John har vært med i styret siden etableringen av den norske stiftelsen sammen med Anders Lundgren og advokat Lars Lundberg.

Styret er svært aktivt og engasjert i stiftelsens arbeid, og har med sin lange erfaring og kunnskap utviklet stiftelsen til det den er i dag. Styret får ikke betalt for sitt arbeid, all tid brukt som styremedlem gjøres på ideelt grunnlag.

Michael Gretschel
Grunnlegger av Diabetes Research & Wellness Foundation
Styreleder
Har jobbet med innsamling for diabetesforskning i mer enn 30 år

John Alahouzos
Grunnlegger av Diabetes Research & Wellness Foundation
Har jobbet med innsamling for diabetesforskning siden 1978

Anders Lundgren
Har jobbet i mer enn 30 år med markedsføring og salg. Anders er daglig leder for Diabetes Wellness Sverige og har sittet i styret for den norske stiftelsen siden etableringen.

Lars Lundberg
Advokat. Har sittet i styret for den svenske stiftelsen siden 2010 og for den norske stiftelsen siden 2017.

Sarah Tutton Bone
Administrerende direktør for Diabetes Research & Wellness Foundation (DRWF UK)
Har 20 års erfaring med å jobbe i helse og medisinsk forskning veldedighetssektoren.