"Drømmen om å finne en kur for diabetes"

Et av stiftelsens hovedformål er å støtte diabetesrelatert forskning (innenfor både type 1 og 2) som skal forbedre levestandarden hos mennesker som lever med diabetes i påvente av en kur. Vi søker aktivt etter innovative forskningsprosjekter i Sverige og rundt om i verden, som forhåpentligvis vil fremskynde prosessen med å etablere en fungerende kur for diabetes.

Ifølge statistikken til Verdens helseorganisasjon (WHO) og Centers for Disease Control (CDC) står stillesittende livsstil, hurtigmat og ukjente genetiske faktorer bak en alarmerende økning i antall personer som rammes av diabetes. Diabetes har blitt en av hovedårsakene til tidlig død forårsaket av hjerte- og karsykdommer hos personer med diabetes. Diabetes er også den viktigste årsaken til andre komplikasjoner som blindhet, amputasjon og nyresvikt.

I dag lever anslagsvis 537 millioner mennesker rundt i verden med diabetes i henhold til statistikk fra IDF Diabetes Atlas. Beregninger viser at mer enn 750 millioner mennesker vil bli rammet av diabetes innen 2045 på grunn av en kombinasjon av befolkningsvekst, at stadig flere lever lengre, og livsstil.


Forskningen er nødvendig

Forskning er nødvendig for å komme nærmere en løsning på problemene med diabetes, og vi kan bare oppnå det ved hjelp av våre sjenerøse givere. Uten deres støtte blir det ikke noen forskning.

Les gjerne mer om forskningen vi har vært med på å finansiere, eller om du er intressert i å søke om egne forskningsmidler, så kan du gjøre det under Søk om forskningsmidler.