Stiftelsen har en egen rådgivende komite som består av en rekke eksperter innenfor ulike forskningsområder. Det er den rådgivende komiteen som står bak det omfattende arbeidet det er å vurdere, prioritere og anbefale alle søknadene som kommer inn fra forskere i inn- og utland.

Den rådgivende komiteen går gjennom alle søknader og vurderer dem etter fastsatte regler. Deretter gir de sine anbefalinger om hvilke prosjekter de mener fortjener støtte innenfor de finansielle rammene stiftelsen har. Til slutt er det stiftelsens styre som tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som mottar støtte.

Her kan du lese mer om hvilke medlemmer den rådgivende komiteen består av:

 

Professor John Wilding

Professor John Wilding

John Wilding leads Clinical Research into Obesity, Diabetes and Endocrinology at the University of Liverpool. He is an Associate Editor of Diabetic Medicine, and chairs the National Clinical Research Network Metabolic and Endocrine Speciality Group.

Dr Ola Hansson

Dr Ola Hansson

Ola Hansson has a basic education in biology and received his PhD in experimental diabetes research in 2005. He is since 2013 associate professor of functional genomics, currently heading the research unit Genomics, Diabetes and Endocrinology at Lund university, Sweden.

Professor Paul Johnson

Professor Paul Johnson

Paul is Professor of Paediatric Surgery at the University of Oxford and Director of the Oxford Human Islet Isolation and Clinical Islet Transplant Programs. He is also Clinical Lead for the NHS Thames Valleyand Wessex Surgery in Children Operational Delivery Network (ODN) and Academic Training Program Director for the Oxford University Clinical Academic Graduate School (OUCAGS).

Professor Patrik Rorsman

Professor Patrik Rorsman

Patrik Rorsman is Professor of Diabetic Medicine at the University of Oxford. He has worked extensively on the physiology of the pancreatic islets. His research focuses on the physiological regulation of insulin, glucagon and somatostatin secretion, how these processes become disrupted in type-1 and typoe-2 diabetes and whether they can be targeted by pharmacological interventions.

Dr Nils Wierup

Dr Nils Wierup

Lund University

Dr Hanne Scholz

Dr Hanne Scholz

Dr. Hanne Scholz is a main principle investigator at the Transplant Unit, Oslo University Hospital and at the Hybrid Technology Hub at the University in Oslo.

Dr James Cantley

Dr James Cantley

Dr Janaka Karalliedde

Dr Janaka Karalliedde

Professor Duan Chen

Professor Duan Chen

Dr Jakob Grunnet Knudsen

Dr Jakob Grunnet Knudsen

Tidligere medlemmer i den rådgivende komiteen:

Dr Elisabeth Qvigstad
Professor Holger Luthman
Professor Bryndis Birnir
Professor Romain Barrès
Professor Johan Gunnar Eriksson
Professor Torben Hansen
Professor Mikael Rydén
Professor Valeriya Lyssenko
Dr Nicholas Timpson
Dr Mike Weedon
Professor Unn-Britt Johansson
Professor Paul Franks
Professor Jan Eriksson
Professor Marja-Riita Taskinen
Professor Christian Berne
Professor Paul Johnson
Dr Julian Paul Hamilton-Shield
Professor Ulf Smith
Dr Leif Groop
Professor Gunilla Westermark
Professor Bente Karlund-Pedersen
Professor Kristian Folkvord
Professor Timo Otonkoski
Professor Kåre Birkeland 
Professor Paul Squires