Tidligere studier har vist at risikoen for at barn vokser opp med ADHD, øker om mor har diabetes under graviditeten. Men sammenhengen er mindre enn antatt, særlig om det er svangerskapsdiabetes mor har hatt.

I overkant av 3,6 millioner barn og deres mødre deltok i en stor internasjonal registerstudie fra 2001 til 2014. Drøyt halvparten av disse deltok fra Norge og andre nordiske land.

Forskerne sammenlignet risikoen for ADHD hos barn av mødre som hadde hatt diabetes i svangerskapet med mødre som ikke hadde diabetes.

Les mer om studien hos Folkehelseinstituttet.

I utgangspunktet hadde barn av mødre med diabetes en høyere risiko for å få en ADHD-diagnose (5,4 prosent mot 3,9 prosent for barn av mødre uten diabetes). Men når funnene ble justert for andre sykdommer, medisinbruk og øvrige risikofaktorer, kunne forskerne utdype funnene bedre.

  • Barn av mødre med svangerskapsdiabetes har 10 prosent høyere risiko for ADHD.
  • Forskerne fant ingen forskjell i risiko for ADHD mellom søsken hvor mor hadde svangerskapsdiabetes i det ene svangerskapet men ikke i det andre.
  • Barn av mødre med hvilken som helst type diabetes hadde 16 prosent høyere risiko for ADHD sammenlignet med barn av mødre uten diabetes.
  • Om mor hadde diabetes type 1 eller 2 som oppsto før graviditeten, var risikoen for ADHD 39 prosent høyere enn om mor ikke hadde diabetes.

De første funnene regnes ikke som betydelige, mens det siste funnet angir en signifikant sammenheng.

Les mer: Les om studien i nature medicine journal.

Denne lille krabaten kan glede seg over at risikoen for ADHD er lavere enn tidligere antatt. Foto: Tim Bish/Unsplash.

Lignende artikler