Publisert 26 januar 2018

Vi får vesentlig mindre søvn nå enn for 20 år siden. I USA rapporterer nesten en fjerdedel av alle kvinner og 16 prosent av alle menn at de får for lite søvn. Nå viser en ny studie at søvnmangel hos gravide kan være en medvirkende faktor til svangerskapsdiabetes.

– Sammenhengen mellom lite søvn og økt risiko for diabetes har blitt rapportert i flere studier blant ikke-gravide, sier Dr Sirimon Reutrakul, dosent i endokrinologi, diabetes og stoffskifte ved University of Illinois og Chicago College of Medicine.

Enkelte studier har vist at for lite søvn fører til økt blodsukker hos gravide kvinner, men økningen har vært liten. – Vi trenger mer informasjon for å avgjøre om søvnmangel er en risikofaktor for svangerskapsdiabetes, legger Reutrakul til.

Svangerskapsdiabetes er en tilstand som oftest inntreffer i løpet av andre eller tredje trimester. Helsepersonell anbefaler at gravide kvinner tar en blodsukkertest mellom 24 og 28 uker. Økt blodsukkernivå indikerer økt risiko for svangerskapsdiabetes, og ytterligere tester må til for å kunne gi en endelig diagnose.

Svangerskapsdiabetes påvirker et sted mellom tre og syv prosent av alle graviditeter i USA. Vanligvis finnes det ingen symptom hos mor, og blodsukkernivåene går tilbake til normalen etter at barnet er født. Barn som er født av mødre med svangerskapsdiabetes har ofte høy fødselsvekt. Kvinner med svangerskapsdiabetes har økt risiko for å utvikle diabetes type 2 på et senere tidspunkt, og barnet har også økt risiko for diabetes type 2 samt fedme.

Risikofaktorer for å få svangerskapsdiabetes er:
- Overvekt
- Alder
- Genetisk disposisjon
- Tidligere graviditet med svangerskapsdiabetes
- Å tidligere ha født et stort barn

I sin analyse av tidligere studier fant forskerne ut at en gjennomsnittlige søvnperiode på mindre enn 6 timer var knyttet til en 70 prosent økning i risikoen for å få svangerskapsdiabetes.

Kilde: Sleep Medicine Reviews

Lignende artikler