Publisert 5 juni 2020

Diabetes er en folkesykdom som rammer stadig flere over hele verden. Flere forskere har påvist en tydelig sammenheng mellom diabetes og tannhelse. Nå viser nyere forskning at det ikke bare er slik at diabetes kan føre til tannsykdommer, men at utfordringer knyttet til tannhelse også kan forverre diabetesen.

I Tannlegetidende 2020-1 kan vi lese en oversiktsartikkel utarbeidet av forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo hvor sammenhengen mellom diabetes og periodontitt diskuteres. I artikkelen gir de følgende klare råd til alle tannleger:

  • Spør alltid pasientene om deres glykemiske nivå (blodsukkerkontroll)
  • Informer pasienter med diabetes om økt risiko for periodontitt og at det er viktig med regelmessig vedlikeholdsbehandling
  • Diabetikere bør inngå i et forebyggende vedlikeholdsprogram og bli undersøkt jevnlig for periodontale endringer
  • For diabetikere med dårlig glykemisk kontroll er problemer med tannhelsen mer vanlig enn hos ikke-diabetikere, men forskjellen er mindre eller ubetydelig hos pasienter med velregulert diabetes

Kronisk innflammasjon

Både diabetes og periodontitt er kroniske inflammatoriske tilstander. I 2010 var omtrent 11 prosent av verdens voksne befolkning rammet av periodontitt, og antallet forventes å vokse på grunn av økt levealder og at folk beholder tennene lenger enn før. Når det gjelder diabetes, regner vi med at nærmere 450 millioner mennesker har en slik diagnose i dag, og at nye 9 millioner mennesker får diagnosen hvert år.

Vi har lenge visst at diabetes øker risikoen for periodontitt, og mange kaller periodontitt "den sjette diabetes-komplikasjonen". Enkelte studier viser at diabetikere har omtrent tre ganger høyere risiko for å utvikle periodontitt enn ikke-diabetikere. I tillegg er det slik at diabetikere gjerne får en mer alvorlig tannkjøttbetennelse enn andre, og dermed økt risiko for å miste tennene.

Kan periodontitt føre til diabetes?

Det som er mest interessant i artikkelen, er at forskerne mener å påvise at det ikke bare er slik at diabetes øker risikoen for tannsykdommer, men at betennelser i tannkjøttet også kan øke risikoen for diabetes. Flere studier viser i alle fall at diabetes er vanligere blant folk med periodontitt enn andre. Det er også slik at pasienter med behov for kirurgisk behandling av periodontitt har hele 19 prosent høyere risiko for å få diabetes innen to år sammenlignet med andre pasienter. Det er også slik at periodontitt gjerne er assosiert med høyere blodsukkernivåer og dårligere glykemisk kontroll.

Fører til bedre behandling

Denne kunnskapen kan heldigvis også brukes til å bedre behandlingen av både tannhelse og diabetes. Flere studier viser at riktig behandling av periodontitt kan redusere hyperglykemi, og mange mener nå at effekten av tannbehandling kan tilsvare effekten av et ekstra medikament i diabetesbehandlingen.

Det gjenstår fortsatt mye forskning på sammenhengen mellom diabetes og tannhelse, men en ting er i alle fall sikkert slår Anders Lundgren i Diabetes Wellness Norge fast: – Om du har diabetes, er det viktig at du går jevnlig til kontroll hos tannlege og at du informerer tannlegen om sykdommen og blodsukkernivået ditt.

Det er Dagmar Fosså Bunæs og Anne Isine Bolstad fra Universitetet i Bergen sammen med Anders Verket og Anne Merete Aass fra Universitetet i Oslo som står bak artikkelen. Les hele artikkelen i Tannlegetidende her.

Lignende artikler