I en helt fersk rapport har forskere ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Universitetet i Tromsø påvist at miljøgifter trolig bidrar til at noen får diabetes type 1. Tester gjort på rotter viser at selv lave konsentrasjoner av miljøgiftene kan gjøre at cellene lager mindre insulin.

Nesten alle miljøgiftene vi får i oss, kommer fra ting vi spiser, og når de først har kommet inn i kroppen, er det dessverre ikke noe vi kan gjøre for å bli kvitt dem igjen. Det kan være miljøgifter i både fisk, kjøtt og meieriprodukter. Heldigvis har flere av miljøgiftene blitt borte etter at en del PCB- og sprøytemidler ble forbudt for 20 år siden, men vi er fortsatt ikke i mål.

Om du spiser økologisk mat som er dyrket uten bruk av sprøytemidler, reduserer du mengden plantevernmidler, men selv økologisk mat kan ta opp miljøgifter gjennom jord og vann. Vi ser også at mager fisk som sei, torsk og hyse, inneholder noe mindre dioksiner og PCB enn fet fisk som kveite, laks og ørret.

Les mer: Mager fisk reduserer risikoen for diabetes

Påviste sammenheng

Forskerne har sammenlignet blodprøver fra barn med diagnostisert diabetes type 1 og sammenlignet disse med en kontrollgruppe bestående av barn uten diabetes. – Blant de med diabetes type 1 var det en høyere andel som hadde disse stoffene i seg. Disse hadde også i gjennomsnitt en høyere konsentrasjon av flere typer miljøgifter, forklarer Sophie E. Bresson til forskning.no. Bresson er stipendiat ved Avdeling for molekylærmedisin på Institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo.

Deretter gikk forskerne videre ved å analysere hva som skjedde med beta-cellene hos rotter om de ble eksponert for tilsvarende miljøgifter. Resultatet var skremmende. – Vi fant at beta-cellene produserte mye mindre insulin, og dette skjedde etter bare to dager og med veldig lave konsentrasjoner, forteller Bresson. – Når beta-cellene ble eksponert over lengre tid, døde cellene.

I Norge får ca 400 barn og unge påvist diabetes type 1 hvert år. Det har vært en dobling av antall nye tilfeller siden 1970-årene. Derfor er det viktig å fortsette å forske på årsaker til sykdommen, og å gjøre alt vi kan for å redusere den risikoen barn og unge utsettes for.

Les mer: Les hele forskningsartikkelen hos ScienceDirect

Samtidig som vi fortsetter den viktige forskningen, bør vi alle bidra til å redusere mengden mikroplast og andre miljøgifter som tas opp av planter, fisk og dyr og til slutt ender opp på våre matfat.

Lignende artikler