Publisert 18 september 2019

Tarmfloraen spiller en viktig rolle for sykdom og helse og har seilet opp som et av våre viktigste forskningsområder. Louise Brunkwall, ernæringsekspert og doktorand ved Lunds universitet, har i sin avhandling studert overvekt, fedme og kostholdets betydning for våre tarmbakterier.

Fedme oppstår når energiinntaket i det vi spiser er større enn energien vi forbruker. Men evnen til å opprettholde en god energibalanse varier fra individ til individ. I dag vet vi at årsakene avhenger av flere faktorer, der arvelighet (genetisk predisposisjon) og livsstil (kosthold og mosjon) er de mest kjente. I tillegg vet vi at bakteriene i tarmfloraen trolig spiller en viktig rolle i utviklingen av fedme så vel som fremtidige sykdommer.

Samler inn avføringsprøver

Som en del av sitt doktorgradsarbeid har Louise Brunkwall vært med å starte opp Malmø Familiestudie (Malmö Offspring Study MOS) i 2013. I studien følger man mennesker i flere generasjoner, og informasjon om helse, kosthold og avføringsprøver blir samlet inn. Målet er å ha 5 – 6 000 deltakere innen utgangen av 2020.

De første resultatene fra studien viser at det kan finnes en sammenheng mellom fedme målt i BMI og tarmbakteriene. – Vi har sett en kobling mellom et sunt kosthold og redusert risiko for prediabetes – et forstadium til diabetes type 2 – som eventuelt går via en bakterie i tarmene som skal bidra til å bryte ned fiber. Dette kan bety at et sunt kosthold bidrar til flere bakterier med gode helseeffekter.

Ta hensyn til hele kostholdet

Avhandlingen inkluderer også to arbeider der Louise Brunkwall har studert genetisk predisposisjon koblet til spisemønster. – Vi fant ut at de som har flere risikogener for overvekt og drikker brus har en større risiko for å være overvektige enn dom som har færre risikogener eller drikker mindre brus, sier Louise Brunkwall. Dessuten viste det seg at de som drakk mye brus (mer enn en boks om dagen) generelt hadde et dårligere kosthold enn de som drakk lite eller ingen brus.

– Konklusjonen fra studiet er at det ikke er så enkelt som at brus alene gir stor risiko for overvekt, men at det heller er kostholdet som helhet. Derfor er det viktig at man tar hensyn til det totale kostholdet når man studerer spesifikke næringsmidler.

Høyt inntak av sukkerholdig leskedrikk, drikker med kunstig søtningsmiddel eller kaffe kunne dessuten kobles til individer med høy BMI og lavere utdanning. – Vi kunne også se at de som drakk mye sukkerholdig leskedrikk spiste mindre sunn mat, som for eksempel frukt, grønnsaker, jogurt og fisk, mens de som drakk mye juice og te spiste mer av denne type matvarer.

Bakteriene påvirkes av alt

Louise Brunkwall er kritisk til alle bøker og blogger som fremstiller «en sannhet» og som gir råd og oppskrifter som påstås være vitenskapelig baserte. – De fleste studier det henvises til er veldig små eller utført på dyr. I mange studier har man bare sett på ekstreme grupper eller undersøkt effekten av eksempelvis å spise bare ost i tre dager. Da ser man at bakteriene påvirkes av stort sett alt. Ingen er så ensidige i sitt kosthold og alle lever i en større sammenheng, så for å forstå hva som er bra eller dårlig må man studere tusenvis av mennesker.

En «god tarmflora»

Det er ingen som kan si nøyaktig hva som utgjør en «god tarmflora». – Det finnes så mange aspekter ved tarmflora. Vi ser bare på et slags sluttprodukt og vet lite om hva som foregår lenger opp i tarmen, sier Louise Brunkwall.

- Så hva er konklusjonen på arbeidet? – Jeg tror en større forståelse for og kunnskap om tarmfloraen kan løfte kostholdets betydning og eventuelt bidra til en mer individuelt tilpasset behandling. Jeg tror ikke det blir nødvendig å endre de anbefalinger vi gir i dag, men det kan være lettere å motivere seg til å spise sunt om du vet hvorfor det er bra for deg, avslutter Louise.

Fotnote:
Louise Brunkwall disputerte ved Lunds universitet i juni 2019.

Lenke til avhandlingen:

Obesity; with a focus on diet quality and gut microbiota (Fedme; med focus på kosthold og tarmflora)
https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/obesity-with-a-focus-on-diet-quality-and-gut-microbiota(48094288-b115-4659-a4ca-4b5434d60938).html

Fakta om tarmflora:

Tarmfloraen inkluderer bakterier, arker (arkebakterier), sopp, virus og lignende som finnes i tarmene våre. Hos et voksent menneske vil bakteriene alene utgjøre om lag et kilo av vår kroppsvekt.

Studier har vist at fiberrik kost er bra fordi bakteriene som bryter ned fiber også produserer kortkjedede fettsyrer som er viktige for kroppens forbrenning. På samme måte har bakterier som produserer slim vist seg å være viktige for å bygge opp tarmens innside slik at den ikke lekker næringsstoffer ut i blodbanen og forårsaker autoimmune sykdommer.

Fakta om fedme:

Fedme er av Verdens Helseorganisasjon definert som en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 eller mer. BMI er en formel som skal vise balansen mellom høyde og vekt. Fedme er en risikofaktor for diabetes type 2, som forårsaker en million dødsfall hvert år. Fedme er også en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, flere ulike kreftformer samt psykiske lidelser.

Kilde: Diabetesportalen

 

 

Lignende artikler