Publisert 14 august 2020

Diabetesretinopati er en netthinnesykdom forårsaket av diabetes. Dette er den viktigste enkeltårsaken til at voksne mennesker i vestlige land helt eller delvis mister synet.

Om du har levd i 20 år med diabetes type 2 er det mer enn 60 prosent sannsynlig at du har utviklet retinopati i større eller mindre grad. Om du har levd i 20 år med diabetes type 1, er sannsynligheten nesten 100 prosent. De vanligste komplikasjonene ved diabetesretinopati er:

  • Tomme flekker (utfall) i synsfeltet
  • Sløret syn
  • Nedsatt kontrastsyn
  • Blindhet

Som med andre diabetes-komplikasjoner er det høyt blodsukker som er hovedårsaken også her. Om du har høyt blodsukker over tid, kan dette føre til små utposninger og mindre lekkasjer i de små blodårene i netthinnen. Dette kan gi væskeansamlinger som svekker skarpsynet. Om cellene i blodåreveggen blir skadet eller dør, får netthinnen for lite oksygen. Da vil øyet forsøke å danne nye blodårer, men disse er gjerne svake og utsatt for blødninger. Det er disse blødningene som gir synsforstyrrelser eller i verste fall total bindhet.

100 000 nordmenn har diabetes uten diagnose

Om du har fått diagnosen diabetes, er det derfor viktig med jevnlige besøk til optiker. Samtidig er det en stor utfordring at mer enn 100 000 nordmenn trolig lever med høyt blodsukker eller diabetes uten å ha fått stilt en diagnose. For disse kan forandringene i netthinnen gjerne oppstå lenge før diagnosen diabetes blir stilt. En eventuell retinopati kan også forverres av en intensivert insulinbehandling.

Forebygging og behandling

Den beste måten å forebygge øyesykdom på, er å holde blodsukkeret så stabilt som mulig. Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør være lavt, men ikke så lavt at det fører til føling. Pass også på blodtrykket, da hypertensjon kan forverre diabetesretinopati.

Om du får diabetesretinopati, er det ikke sikkert at sykdommen trenger behandling. For mange er det tilstrekkelig å sørge for mosjon og et sunt kosthold slik at blodsukkeret holdes uner kontroll. Tidligere var det relativt vanlig med kirurgisk behandling eller laserbehandling av retinopati. I nyere tid har injeksjonsbehandling med VEGF-hemmere blitt mer vanlig, og dette er regnet som en mer effektiv, skånsom og kortvarig behandling.

Blindeforbundet har laget både en brosjyre og en film som forklarer mer om hvordan diabetesretinopati oppstår og utvikler seg:

Vær også oppmerksom på at mennesker med diabetes, særlig yngre mennesker, oftere får grå stær enn andre. Derfor er det svært viktig at alle med diabetes går jevnlig til synsundersøkelse hos optiker eller øyelege. Om du utvikler en øyesykdom, kan man ofte bremse utviklingen eller unngå en del komplikajsoner, men når øyet først er skadet, er det mye vanskeligere å reparere eller tilbakeføre til den tilstanden du hadde fra før.

Lignende artikler