Publisert 8 april 2021

Frisklivssentralen skal være en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er alle med sykdom eller økt risiko for sykdom, som trenger støtte til å endre levevaner og å mestre helseutfordringer.

Diabetes type 1 kan foreløpig ikke forebygges, men diabetes type 2 kan både forebygges og kontrolleres – og i enkelte tilfeller til og med elimineres. Hver enkelt av oss kan få en bedre regulering av blodsukkeret ved hjelp av kosthold, vektreduksjon, fysisk aktivitet og medisinering. Men det kan være krevende å komme i gang med endringer, og det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe. Da kan frisklivssenteret være til god hjelp.

Per i dag finnes det frisklivssentral i 264 av landets kommuner. Om du bor i en av disse kommunene, kan du få en henvisning fra fastlegen, annet helsepersonell eller NAV. I mange tilfeller kan du også selv kontakte kommunens frisklivssentral.

Formålet med frisklivssentralene er å:

  • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
  • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
  • støtte brukerens egen læringsprosess
  • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
  • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for nettopp deg
  • styrke brukernes kunnskap om levevaner og helse
  • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Ta kontakt med din nærmeste frisklivssentral for hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet og mosjon eller hjelp til en varig omlegging til et sunnere kosthold. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold vil også bidra til en vektreduksjon, noe som er svært viktig for å redusere dine diabetesplager. Om du røyker eller snuser, gir dette også økt risiko for diabetes eller komplikasjoner som hjerte- og karsykdom, nyresvikt eller lignende. Frisklivssentralen tilbyr også kurs og veiledning som hjelper deg å slutte å røyke.

Lykke til!

Lignende artikler