Treat and prevent type 1 diabetes by mesenchymal stromal cells


Professor Per-Ola Carlsson
Uppsala University
2 000 000 SEK - 2021

Målet med projektet

Projektet syftar till att genom cellterapi förhindra att de insulinproducerande beta-cellerna förstörs och därmed bibehålla insulinproduktionen hos barn och ungdomar med nydebuterad typ 1 diabetes.

Läkemedelsframställda bindvävsstamceller, mesenkymala stromaceller, Protrans®, kommer att infunderas i blodet hos barn och ungdomar nydiagnosticerade för typ 1 diabetes. Studien består av en första säkerhetsdel,  följt av en placebokontrollerad prövning i två steg, först med individer som är 12-21 år gamla och sedan med barn som är 7-11 år gamla. Om bevarad insulinproduktion ses i studien avser vi att påbörja en screening av barn och ungdomar med hög risk att utveckla typ 1 diabetes med syftet att starta en uppföljande prövning för att förhindra typ 1 diabetesutveckling. Utveckling av en behandling som kan förhindra att de insulinproducerande beta-cellerna förstörs skulle ge möjlighet att förhindra även sjukdomsuppkomst.