A randomized double-blind clinical trial comparing Hypochlorous Acid and Polyhexamethylene biguanide in treating diabetic foot ulcers


Professor Marcus Lind
NU-sjukvården Trollhättan
2 000 000 SEK - 2021

Dakins lösning – ett möjligt behandlingsalternativ för svårläkta fotsår

Svårläkta diabetesfotsår är knepiga att behandla. Vi vet att svårläkta sår kan leda till amputationer, vilket också är förknippat med förkortad livslängd hos patienter. Vi vet också att personer som lider av svårläkta diabetesfotsår har nedsatt livskvalitet och i många fall också nedsatt arbetsförmåga. Det är av stor vikt att behandlande personal får tydlig vägledning vid behandling av svårläkta fotsår, vilket är förhoppningen att studien ska leda till.