Gastrointestinal adverse effects of metformin in treatment of type 2 diabetes - patients’ perspective and microbiota


Professor Olov Rolandsson
Umeå Universitet
1 000 690 SEK - 2021

Biverkan av metformin vid behandling av typ 2 diabetes – förmedlas effekten av tarmbakterier?

Metformin är det vanligaste läkemedlet för att behandla högt blodsocker hos personer med typ 2 diabetes. Metformin är säkert, billigt och har god effekt på att reducera risken för hjärt-kärlsjukdom. Problemet är dess biverkningar viket gör att många slutar använda det. Djurstudier antyder att biverkningarna förorsakas av sammansättningen av tarmbakterier. Vi kommer att genomföra en studie där vi studerar hur metformin påverkar sammansättningen av tarmbakterier när man börjar behandlingen. Vårt mål är att klarlägga rollen för tarmbakterierna för att i framtiden kunna skräddarsy behandlingen av typ 2 diabetes.