The role of immune cell-microbial interactions for long-term islet function and glucose homeostasis


Professor Mia Phillipson
Uppsala University
2 000 000 SEK - 2021

Målet med projektet

Projektet syftar till att förstå varför vi är olika känsliga för att utveckla typ 2 diabetes, och bygger på vår upptäckt att pankreas immunceller bidrar till utvecklingen av pankreasöarna efter födseln. Med denna kunskap hoppas vi finna sätt att motverka den ökade risken för typ 2 diabetes senare i livet.

Vi har funnit att bukspottkörteln hos nyfödda möss och människor till skillnad från hos vuxna är tätt packade med en typ av immunceller, makrofager. I projektet undersöker vi betydelsen av dessa makrofager för mognaden av de insulin-producerande öarna och regleringen av blodglukos senare i livet. Mer specifikt kommer vi att studera om och hur infektioner hos nyfödda möss kommer att predisponera individen till att utveckla diabetes genom att försämra ö-mognadsfunktionen hos pankreas makrofager. Vi kommer även undersöka om probiotiska bakterier kan motverka denna predisposition genom att stärka slemhinnebarriärerna och därmed minska risken för infektion.