Studies of T2D disease mechanisms in human islets


Professor Nils Wierup
Lund University Diabetes Centre
2 000 000 SEK - 2021

Målet med projektet

Att förstå exakt vad som skiljer en diabetisk cell från en frisk och därmed kunna hitta sjukdomsmekanismer och cellernas försvarsmekanismer och på sikt använda dessa för att behandla diabetes.