Molecular control over a neuronal circuit that mediates feeding behaviour – and important new target in the fight against diabetes


Dr Olof Lagerlöf
Karolinska Institutet
1 938 350 SEK - 2016

Många personer med typ 2-diabetes försöker att gå ner i vikt. Lägre kroppsvikt medför en lägre risk att drabbas av komplikationer till sin diabetes, minskar behovet av farmakologisk behandling samt ökar det mentala välmåendet. Trots stora ansträngningar är det emellertid ofta svårt att upprätthålla de livsstilsförändringar som krävs för att behålla en lägre vikt under en längre tidsperiod. Genom att börja äta mindre är det möjligt att tappa kilon men de flesta går efter några månader upp i vikt igen.

Målet med vår forskning är att förstå hur vårt vardagliga beteende styrs och kontrolleras av molekyler. Vi har specialiserat oss på hur hjärnan ibland kan hjälpa till och ibland göra det svårare att nå en varaktig viktminskning. Fokus ligger på en signalväg som på flera sätt tros ligga bakom varför typ 2-diabetes först uppstår och sedan bidrar till den skada på kroppen för höga blodsockernivåer orsakar: O-GlcNAc.

Vi har upptäckt att O-GlcNAc i en särskild del av hjärnan påverkar mättnadskänslan, alltså vad som gör att du under en måltid slutar att äta. Om inte O-GlcNAc i dessa celler fungerar då ökar måltidsstorleken till den grad att fetma uppstår.

Med hjälp av stöd från Diabetes Wellness Sverige kommer vi nu att försöka förstå den molekylära mekanism med vilken O-GlcNAc reglerar hur mycket vi äter. Kan vi genom att manipulera O-GlcNAc minska matintaget och på så vis sänka kroppsvikten? Resultaten från det här projektet kan leda till att fundamentalt nya behandlingsmetoder mot övervikt och fetma kan utvecklas. Det är en hjälp som patienter med diabetes och miljoner andra människor världen över behöver.