The inner ear as a target for insulin action-implications for diabetes complications


Professor Eva Degerman
Lund University BMC
316 000 SEK - 2021

Kan försämrad effekt av insulin i innerörat förklara hörsel- och balansproblem vid diabetes?

Genom åren publicerade forskningsrapporter visar att det finns ett samband mellan diabetes och nedsatt funktion av innerörat, kroppens hörsel- och balansorgan. De bakomliggande molekylära mekanismerna för detta samband är dock okända. Vi har tidigare visat att insulinreceptorn uttrycks i innerörat hos människa. Vårt mål är nu att klarlägga rollen för insulinsignalering i innerörat och huruvida insulinresistens i innerörat bidrar till hörsel och balansrubbningar vid diabetes.