Hur påverkar fetma och typ 2 diabetes muskelstamcellernas funktion?


Charlotte Ling
Lund Universitet
1 000 000 SEK - 2015

Fetma och typ 2 diabetes orsakar stort lidande och skenande samhällskostnader. Vid båda tillstånden ses rubbningar i ämnesomsättning och muskelfunktion. Muskulaturen har en betydande funktion för reglering av bland annat blodsockernivåer och fettförbränning, varför bibehållandet av detta organ är av stor vikt. Vi har en hypotes om att en förändrad energibalans, som ses vid till exempel fetma och typ 2 diabetes, påverkar muskelstamceller.

Muskelstamceller bidrar till läkning och nybildning av muskulaturen i samband med vävnadsskador och idrottsutövande. Cellerna är känsliga för flera faktorer som är förändrade i kroppen vid fetma och diabetes, vilket skulle kunna påverka deras förmåga att läka muskelskador och utveckla muskulaturen vid behov.

Epigenetiska modifieringar fungerar som en länk mellan gener och miljö. Modifieringarna påverkas av bland annat träning, kost och ålder och reglerar när och hur mycket olika gener ska aktiveras. Hur fetma och typ 2 diabetes påverkar muskelstamceller epigenetiskt är inte känt. Vårt mål är att undersöka hur dessa sjukdomar påverkar den epigenetiska koden i muskelstamceller och vilken effekt det har på cellernas funktion. Studien kommer underlätta utvecklingen av läkemedel och förebyggande åtgärder mot båda sjudomarna. Kunskapen kommer även att vara av vikt för forskning inom andra muskelsjukdomar och stamcellsterapi.

Universitetslektor Charlotte Ling