Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair


Dr. Andreas Edsfeldt
Lunds Universitet
200 000 SEK - 2017

Rollen av vävnadsreparation vid utveckling av komplikationer av åderförkalkning hos patienter med T2D. 

Individer med typ 2 diabetes (T2D) har en klart ökad risk att drabbas av komplikationer av åderförkalkning. Man vet idag att individer med T2D har mer åderförkalkningsplack och att åderförkalkningsplacken har högre risk att brista och leda till bildning av blodproppar i kärlen, som i sin tur kan ge upphov till hjärtinfarkt eller stroke. Tyvärr vet man än idag inte varför risken att drabbas är högre hos patienter med T2D.

Vi påvisade nyligen att en möjlig orsak kan vara en nedsatt förmåga att reparera kärlväggen efter en tidigare skada. Med nya metoder kommer vi att studera skillnader i åderförkalkningsvävnad från individer med och utan T2D för att kunna påvisa en underliggande orsak till att vävnadsreparationen är nedsatt vid T2D. 

Målet med studien är att finna de bakomliggande biologiska skillnaderna som föreligger i åderförkalkningsplack hos individer med T2D som kan förklara den höga risken att drabbas av komplikationer. Genom att förstå orsaken hoppas vi på sikt finna nya mer potenta och specifika läkemedel som kan förebygga hjärt- och kärlkomplikationer hos patienter med T2D.

.