Determining the microbiota in subjects with prediabetes


Professor Fredrik Bäckhed
Göteborgs universitet
2 000 000 SEK - 2016

Vårt tarmsystem är hemvist för triljoner bakterier. Sjukdomar som tidigt förknippades med tarmfloran är de som utgör det Metabola Syndromet, dvs. typ 2-diabetes (T2D), fetma, leversjukdom och hjärt-/kärlsjukdom. Vi och andra har visat att tarmfloran är olika hos sjuka och friska individer, och i bakteriefria möss har vi visat att tillförsel av tarmbakterier från friska människor skyddar mot metabola syndromet, medan bakterier från sjuka människor ökar risken. Ett problem med tidigare studier är att patienter med utvecklad sjukdom studerats och man vet därför inte om tarmfloran påverkar sjukdomen, eller om sjukdomen förändrar tarmfloran. Dessutom har det visats att diabetes läkemedel som metformin kan påverka tarmflorans sammansättning.

I detta projekt kommer vi undersöka om tarmfloran är förändrad i obehandlade patienter med diabetes samt om tarmfloran är förändrad hos individer med förstadium till typ 2 diabetes. För att göra detta har vi undersökt sockermetabolismen hos drygt 5000 individer från normalpopulationen i Storgöteborg och från dessa valt ut ca 1000 individer med nedsatt fasteglukos, nedsatt glukostolerans samt nydebuterad typ 2 diabetes. Vi kommer i projektet sekvensera dessa individers tarmflora och därefter analysera om tarmfloran skiljer sig mellan friska personer och patienter med diabetes eller på väg att utveckla sjukdomen.

Om vår hypotes är rätt så hoppas vi kunna identifiera individer med risk för att utveckla typ 2 diabetes genom att analysera tarmfloran samt att eventuellt kunna förhindra sjukdomsuppkomst genom att behandla patienter med bakterier som saknas i deras tarmflora.

Professor Fredrik Bäckhed