Characerization of the diabetic pancreas to unravel the pathogenesis and etiology of type 1 diabetes


Dr. Oskar Skog
Uppsala Universitet
200 000 SEK - 2017

Trots mängder av forskning är orsaken till typ 1 diabetes fortfarande okänd. Vi vet att de främsta kliniska symptomen kommer från en förlust av kroppens insulinproducerande celler, men lite om vad som orsakar denna skada. Mycket nuvarande kunskap om sjukdomen kommer från djurmodeller med begränsad relevans. För att närmare studera förloppet hos människa krävs tillgång till vävnad från bukspottskörteln, gärna i samband med insjuknandet i diabetes, något som är mycket ovanligt.

Från personer som avlidit, och i donationsregistret sagt ja till donation av organ för annat medicinskt ändamål, har vi tillgång till en stor samling välbevarad bukspottskörtelvävnad. Vi har även, i samarbete med norska läkare, tillgång till biopsier som togs från sex patienter nyinsjuknade i diabetes typ 1. Bukspottskörteln är ett svåråtkomligt organ och det är därför ovanligt att man har möjlighet att direkt studera vad som händer när de insulinproducerande cellerna i de Langerhanska öarna förstörs. I det här projektet kommer vi fortsätta att göra just detta och med hjälp av avancerade molekylära metoder karaktärisera de immunceller som finns i bukspottskörteln och misstänks förstöra de insulinproducerande cellerna. Vi kommer även att fokusera på de insulinproducerande cellernas blodförsörjning och försöka ta reda på om denna kan vara störd och bidra till sjukdomsförloppet. Med hjälp av laserteknik kan vi i mikroskopet skära ut just de celltyper vi är intresserade av och på så vis studera dessa separat. På detta sätt hoppas vi kunna ta reda på vad som skiljer friska ö-celler från sjuka. Vi hoppas även kunna identifiera markörer som kan mätas i blodbanan och indirekt avslöja hur sjukdomsförloppet ser ut i bukspottskörteln hos just den patienten.

Dr. Oskar Skog