Publisert 15 desember 2021

Avisene er fulle av artikler om korona-pandemien, smittetall, og dødstall. Men vi står midt oppe i en pandemi som er minst like alvorlig. I løpet av det siste året har korona krevd 3,6 millioner menneskeliv. På samme tid regner vi med at 6,7 millioner mennesker dør som følge av diabetes eller noen av dens følgesykdommer. Er det rart at diabetes ofte kalles "den stille epidemien".

Vi har hentet tall fra statistikkbanken Worldometers som viser at korona-pandemien har krevd 3,6 millioner menneskeliv mellom 13. desember 2020 og 13. desember 2021. Det er naturligvis svært dramatisk, og bak hvert eneste dødsfall skjuler det seg et enkeltmenneske og en rekke sørgende etterlatte. Likevel er det påfallende at korona-pandemien får så mye oppmerksomhet, mens "den stille epidemien" diabetes nesten ikke får oppmerksomhet i media.

I løpet av ett år dør nemlig 6,7 millioner mennesker av diabetes, komplikasjoner ved diabetes eller typiske følgesykdommer ifølge tall fra Det internasjonale diabetesforbundet IDF. Det skjuler seg nemlig enkeltskjebner og sørgende etterlatte bak hvert eneste diabetes-dødsfall, også. Nå kjemper Diabetes Wellness Norge for at sykdommen skal få mer oppmerksomhet og flere midler til forskning. Målsetningen er å finne en kur for diabetes en gang for alle, og å hjelpe flest mulig mennesker til å leve godt med sykdommen i påvente av at forskjerne gjør det endelige gjennombruddet i diabetesforskningen.

Diabetes i 2021

Her er noen nøkkeltall fra IDFs Diabetes Atlas:

  • 537 millioner voksne mennesker lever i dag med diabetes
  • Innen 2045 venter vi at 783 millioner mennesker vil ha diabetes
  • 1 av 10 voksne lever i dag med diabetes – og halvparten uten å vite det selv
  • Over 20 millioner fødsler antas å være påvirket av hypoglykemi årlig
  • 6,7 millioner mennesker dør hvert år som følge av diabetes

Det er mange årsaker til at forekomsten av diabetes øker på verdensbasis. Også "gode grunner" kan gi diabetes:

  • Vi lever lengre, og økt alder gir økt sannsynlighet for å utvikle diabetes.
  • Økt velstand gjør at fattige mennesker "får råd til" et mer usunt kosthold med mye sukker og prosessert mat
  • Mer automatisering gir mindre fysisk aktivitet, noe som igjen kan føre til overvekt og fedme

Det er også viktig å huske på at bedre legedekning, økt tilgang til helsehjelp og bedre diagnoser kan føre til at flere får riktig diagnose. Likevel regner forskerne fortsatt med at rundt halvparten av alle tilfeller av diabetes i verden fortsatt er uoppdaget.

Ved å støtte Diabetes Wellness Norge, kan du hjelpe noen av verdens mest fremragende forskere å nå sitt fremste mål: Å finne en kur mot diabetes i vår levetid.

Lignende artikler