Publisert 22 februar 2021

Diabetes kan gi både for høyt og for lavt blodsukker. Begge deler kan påvirke syn, reaksjonsevne og bevissthet, noe som igjen kan påvirke evnen til å kjøre et motorkjøretøy. Derfor gjelder litt andre førerkortregler for deg med diabetes. En ny førerkortforskrift trådte i kraft den 1. november 2020, og vi gir deg de viktigste punktene.

Personer med diabetes har en noe høyere risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi lavt blodsukker. Om du bruker insulin eller andre blodsukkersenkende legemiddel, må du derfor alltid ha med søt drikke eller druesukker i bilen, du må ta nok pauser på lange kjøreturer og du må kunne dokumentere en velregulert diabetes med god blodsukkerkontroll. Føling kan oppstå fort og uten at du merker det, og som bilfører har du et spesielt ansvar. Om du har hatt en føling som har ført til besvimelse, kan du miste førerkortet for en periode.

Førerkortgruppe 1

Denne gruppen omfatter klassene A (motorsykkel), B (person- og varebil), M (moped/mopedbil), S (beltemotorsykkel) og T (traktor). Her gis det normalt førerkort for 15 år, men om du har diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende legemidler, vil du maksimalt få fem års gyldighet på førerkortet. Du må fylle ut en egen helsattest sammen med legen din og levere denne på trafikkstasjonen.

Viktig: Om du har førerkort fra før med varighet lengre enn 5 år, må du innen 1. januar 2022 fremlegge helseattest og få nytt førerkort med varighet inntil 5 år.

Om du har hatt et hypoglemisk anfall med behov for bistand fra andre, må du vente minst 3 måneder siden siste anfall før du kan søke om førerkort. Da må du i tillegg ha attest fra spesialist som bekrefter at risikoen for nytt anfall i våken tilstand er lavt, at du følges jevnlig opp av lege og at du selv har innsikt i hva som forårsaker hypoglemiske anfall. I første omgang kan du få førerkort med ett års varighet, men om du unngår nye anfall kan du etterhvert få førerkort med 5 års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Om du har behov for førerkort for klassene C og D, det vil si lastebil og buss, gjelder det strengere regler. Her må det ha gått minst 12 måneder siden siste hypoglemiske anfall med behov for bistand fra andre. Om du i tillegg følger legens råd og anbefalinger, kjenner til hvordan hypoglemiske anfall utvikler seg, kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig og minst annenhver time i forbindelse med kjøring og i tillegg har årldig oppfølging av sykdommen med spesialist, kan du få førerkort med varighet innt il 3 år.

Om du har diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkerregulerende medisiner, kan du ikke få utstedt kompetansebevis for utrykningskjøretøy eller kjøreseddel for persontransport med buss.

Åtte bud for diabetes og bilkjøring

  • Mål blodsukkeret før du kjører. Dersom du mistenker at blodsukkeret ditt er lavt, skal du la bilen stå.
  • Ikke kjør bil om det er lenge siden du har spist, og aldri om morgenen før du har spist frokost. Vær også forsiktig om du kjører hjem fra jobb om ettermiddagen når det er lenge siden siste måltid. Mål blodsukkeret før du kjører eller spis litt før du setter deg i bilen.
  • Når du har spist bør du vente 10-15 minutter og måle blodsukkeret på nytt før du kjører videre.
  • Ta jevnlige pauser i kjøringen og mål blodsukkeret hyppig slik at du har kontinuerlig oversikt. Ikke kjør mer enn to timer i strekk uten å måle blodsukkeret.
  • Vær forsiktig etter fysiske anstrengfelser. Blodsukkeret kan lett synke etter fysisk aktivitet.
  • Ha alltid med deg både mat og sukker (søt drikke eller druesukker) i bilen.
  • Aldri kjør "bare fem minutter til". Uansett om du snart er fremme, hold deg til planen om pause, litt mat og ny blodsukkermåling.
  • Pass på når du er trett og sliten. Det er mye bedre å ta en pause for mye enn en pause for lite.

Les mer i Førerkortveilederen hos Helsedirektoratet.

Lignende artikler