Siden 1991 har verden markert den internasjonale diabetesdagen den 14. november hvert år. Dagen ble etablert som en reaksjon på det økende antallet mennesker som hvert år rammes av diabetes, og siden 2006 har dagen også vært en offisiell FN-dag.

Datoen 14. november ble valgt fordi det er fødselsdagen til Frederick Banting, den canadiske legen som sammen med Charles Best har fått æren for oppdagelsen av insulin i 1922.

Selv om det nå er mer enn 100 år siden insulinet ble oppdaget, må mer enn en halv milliard mennesker verden over leve med sykdommen. Forskerne har gjort store fremskritt på mange områder i løpet av disse 100 årene, men fortsatt har vi ikke funnet en endelig løsning på diabetesgåten.

Vi i Diabetes Wellness har en visjon om å hjelpe forskerne å finne en endelig kur mot diabetes i vår levetid. Og mens vi venter på en kur, er det viktig å gi mer informasjon og bedre opplæring til alle som er rammet av diabetes.

Kjenn din risiko

Temaet for årets diabetesdag, er kunnskap. Vi ønsker at flest mulig mennesker over hele verden skal kjenne sin egen risiko for å utvikle diabetes, forstå hva det er ved deres livsstil som kan øke denne risikoen, og ikke minst hvilke symptomer og faresignaler det er viktig å være oppmerksom på.

Om du lever med høyt blodsukker over tid, er det svært skadelig for kroppen. Det kan føre til alt fra hjerte- og karsykdommer til synsforstyrrelser, nerveskader og nyresvikt. En av de store utfordringene i verden i dag, er at mange ikke får en diagnose før de oppsøker lege for å få hjelp med en av disse følgesykdommene.

Ved å forebygge diabetes eller å oppdage diabetes tidlig, kan du få kontroll over blodsukkernivået FØR du utvikler alle følgesykdommene. Derfor er det så viktig at alle kjenner sin risiko og vet hva de skal se etter.

Hjelp oss å hjelpe

I tillegg til å samle inn penger til diabetesforskning, arbeider vi i Diabetes Wellness Norge med å informere allmennheten og folk i ulike risikogrupper om diabetes.

Vi forteller folk hva som er typiske tegn på diabetes slik at det blir lettere å oppdage sykdommen i tide. Hver måned sender vi ut informasjon om de vanligste faresignalene i posten, samtidig som vi publiserer artikler på internett og i sosiale medier. På våre nettsider kan du også teste deg selv og få vite om du er i faresonen.

Nå tilbyr vi også gratis blodsukkermålinger på utvalgte steder. Her kan hvem som helst få målt blodsukkeret sitt – helt gratis – og få gode råd om kosthold, mosjon eller om det er nødvendig å kontakte fastlegen sin.

Om du har lyst til å støtte arbeidet vårt, setter vi stor pris på en stor eller liten gave. Du kan donere et valgfritt beløp til vår bankkonto 9046 12 86215.

Tusen takk for hjelpen!

Lignende artikler