Publisert 18 februar 2024

Ozempic er et mye benyttet legemiddel til behandling av diabetes type 2, men medisinen har også en vektreduserende effekt. Nå skaper denne "bivirkningen" problemer for alle som har behov for legemiddelet til behandling av sin diabetes.

De siste årene har stadig flere fått med seg at Ozempic også er svært effektiv om du ønsker å gå ned i vekt. Den økte etterspørselen har flere ganger ført til at medisinen har vært vanskelig å få tak i på norske apotek.

Fastleger bryter reglene

Det er mange som kontakter fastlegen for å få resept på Ozempic som slankemedisin. Fastlegen har lov til å skrive ut dette, men bare på hvit resept.

Regelverket er egentlig helt klart og tydelig: Ozempic kan bare foreskrives på blå resept ved behandling av diabetes type 2 i kombinasjon med metformin. Til fedmebehandling eller til behandling av diabetes uten samtidig bruk av metformin, kan legen ikke bruke blå resept.

Riktig problem – feil løsning

En skulle tro at Direktoratet for Medisinske Produkter (DMP – tidligere Legemiddelverket) ville løse dette ved å tydeliggjøre regelverket overfor fastlegene, intensivere kontrollene og gi advarsler eller pålegg til leger som ikke følger regelverket.

Overraskende nok har myndighetene valgt en helt annen strategi. Nå foreslår de nemlig å fjerne Ozempic fra blå resept – også fra pasienter som bruker medisinen for å behandle diabetes. De velger altså å straffe diabetikerne fordi enkelte fastleger lar fedmepasienter misbruke ordningen.

Det skal fortsatt være mulig for diabetespasienter å få Ozempic, men først etter at fastlegen har sendt en skriftlig individuell søknad som deretter må godkjennes av Helfo.

Stans misbruk – ikke bruk

I 2021 og 2022 gjennomførte Helfo en undersøkelse av legers foreskrivning av Ozempic. Undersøkelsen fokuserte på leger som skrev ut Ozempic uten samtidig bruk av metformin. Det alene er jo et brudd på regelverket. Helfo valgte ut 10 pasienter per lege, hvor de undersøkte dokumentasjonen grundig. Hos samtlige ti leger avdekket de at reseptene ikke fulgte regelverket.

Åtte av de ti legene fikk pålegg om endring av praksis. To av legene fikk varsel eller vedtak om strengere reaksjoner. Dette viser tydelig at det er mulig å gjøre noe med problemet ved å fokusere på de som misbruker ordningen i stedet for å angripe diabetikere som bruker medisinen i henhold til regelverket.

I en artikkel i Aftenposten avsløres det at 15 900 personer har fått Ozempic dekket av Folketrygden uten å oppfylle refusjonskriteriene. Kostnaden ved disse feilutskrivingene beløper seg til 341 millioner kroner.

Tusenvis av nordmenn får Ozempic på blå resept uten å oppfylle refusjonskriteriene. Foto: www.chemist-4-u.com

Når det er så lett å lage en oversikt over hvilke pasienter som får Ozempic på blå resept uten å tilfredsstille kriteriene og hvilke leger som skriver ut Ozempic på blå resept i strid med regelverket, så er det både overraskende og kritikkverdig at myndighetene heller vil straffe diabetikerne enn de som bryter reglene.

Les mer: Christina får ikke tak i medisin på grunn av reseptjuks

Om myndighetene ikke kan eller vil følge opp leger som skriver ut blå resept i strid med regelverket, kan man lett be apotekene om å følge opp at medisinen skrives ut som et ledd i kombinasjonsbehandling før utlevering.

Lignende artikler