Publisert 5 desember 2022

Ozempic er en mye brukt medisin for behandling av diabetes type 2. Det siste året er forbruket av 1 mg-varianten av legemiddelet nær firedoblet, og Ozempic har i lange perioder vært utsolgt her i landet. Nå viser det seg at økningen i stor grad skyldes andre som bruker medisinen for å gå ned i vekt.

Årsaken til at stadig flere bruker diabetesmedisin som slankemiddel, er sammensatt, men det er grunn til å tro at mange har fått med seg videoer på Instagram og TikTok hvor amerikanske influensere forteller hvor lett det er å slanke seg med denne medisinen. Enktelte steder rapporteres det også om salg av Ozempic på svartebørs, noe som er svært uheldig.

Vi skal ikke mene noe om Ozempic skal brukes av mennesker som vil gå ned i vekt, men det er en urovekkende utvikling når diabetesmedisin blir utilgjengelig for diabetikere på grunn av annen bruk som ikke er i tråd med retningslinjene fra Legemiddelverket.

Blå resept

Ozempic kan gis på blå resept til pasienter som har en diabetes type 2-diagnose, men legene står fritt til å skrive den ut på hvit resept. I fjor ble det solgt 244 000 pakninger på blå resept og 39 000 pakninger på hvit resept, ifølge Aftenposten. Hittil i år er det solgt hele 360 000 pakninger på blå resept og 120 000 pakninger på hvit resept. Det utgjør en tredobling av bruken på hvit resept og en 50 prosent økning av bruken på blå resept.

Økningen på hvit resept kommer nok i all hovedsak fra bruk som slankemiddel, men nå frykter Helse- og omsorgsdepartementet at også økningen på blå resept i stor grad skyldes alternative bruksområder. Diabetesmedisin er ikke godkjent til behandling mot fedme, og leger har derfor ikke anledning til å skrive ut medisinen på blå resept uten riktig diagnose. Departementet har derfor bedt Legemiddelverket om å gå gjennom bruken av dette legemiddelet for å avdekke et eventuelt misbruk av ordningen.

Flere legemidler på vei

Stadig flere legemidler med tilsvarende virkestoff er nå på vei inn på markedet. I USA har salget av Wegovy gått i taket. Dette er en medisin som ligner på Ozempic, men hvor semaglutid-innholdet er dobbelt så høyt. Vi forventer at også denne medisinen kommer til Norge etter hvert som produksjonskapasiteten tar seg opp.

Men så lenge apotekene ikke klarer å levere nok medisin til de som har fått Ozempic på blå resept, bør legene være tilbakeholdne med å skrive ut denne medisinen til bruk mot overvekt.

Lignende artikler