Hopp til hovedinnhold

Du er her

Om oss

Stiftelsen Diabetes Wellness Network Norge ble grunnlagt 2018. Stiftelsen tar sikte på å øke offentlig kunnskap om diabetes og relaterte sykdommer. Videre tar stiftelsen sikte på å støtte forskning rundt og behandling av diabetes.

Vi tar sikte på å støtte diabetesrelatert forskning, som vi mener er den største forutsetningen for å utvikle forbedrede behandlingsmetoder for både Type 1 og Type 2 diabetes, der vår visjon er en kur mot diabetes. Et annet formål er å informere offentligheten om diabetes og dens komplikasjoner, i tillegg til hva som kan gjøres for å redusere risikoen for å bli rammet av sykdommen. Altfor mange tror diabetes er ikke noe stort problem fordi det finnes insulin. Mange har også begrenset kunnskap om de langsiktige komplikasjonene som kan oppstå ved å leve med diabetes.


Medlem av innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen har som formål å sørge for at innsamlinger gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig, samt at administrasjonskostnadene holdes på et fornuftig nivå. Det er bare organisasjoner som tilfredsstiller Innsamlingskontrollens regnskapsregler, etiske retningslinjer og krav til innsamlingsprosent som får innvilget medlemskap.

 

Mer om Diabetes Wellness Norge:

Styret

Formål og målsetting

Internasjonalt


Stiftelsen Diabetes Wellness Network Norge er en del av et nettverk av organisasjoner i flere land. Siden starten av Diabetes Research & Wellness Foundation i USA i 1993 og 1998 i England har organisasjonen og dets nettverk av organisasjoner jobbet sammen for å formidle informasjon om diabetes, og å støtte forskning som er rettet mot å finne en kur mot diabetes.

I dag finnes vi i følgende land: