Publisert 5 oktober 2020

I forbindelse med den årlige Insulin Safety Week som arrangereres i Storbritannia, er det utarbeidet en videofilm som skal sette fokus på sikkerhet i forbindelse med bruk av insulin. Målgruppen er først og fremst helsepersonell som arbeider med diabetes.

Undersøkelser viser at hele 40 prosent av diabetes-pasienter som tar insulin, har opplevd minst en feil i forbindelse med medisinering på sykehus. Dette kan være svært alvorlig, og kampanjen tar sikte på å formidle et budskap om at riktig medisinering forutsetter

  • Riktig person
  • Riktig insulin
  • Riktig dose
  • Riktig utstyr
  • Riktig teknikk
  • Riktig tidspunkt

– God diabetesbehandling forutsetter at hver enkelt pasient behandles individuelt, sier Anders Lundgren i Diabetes Wellness Norge. – Det som er riktig for en diabetes-pasient, trenger ikke være riktig for en annen. Når helsepersonell tar hensyn til alle seks punktene ovenfor, øker sannsynligheten for at behandlingen blir riktig for nettopp deg.

Lignende artikler