Når fattige land blir rikere, ser vi at innbyggerne tar etter vestlige vaner og vestlig kosthold. Igjen og igjen ser vi at dette fører til mer fedme og flere livsstilssykdommer, hvor diabetes er en av de farligste.

Nå har en gruppe forskere fra NYU Grossman School of Medicine forsøkt å finne ut nøyaktig HVA det er som gjør at folkegrupper får dårligere helse når de går over til en mer vestlig livsstil. Forskerne plukket ut fire grupper hvor det var mulig å få frem nok data til å studere årsaker og virkninger. Disse fire gruppene var:

  • Jemenittiske jøder
  • Tokelau-folket fra Polynesia
  • Japanere fra Tanushimaru
  • Masaifolket fra Kenya

Det som gjør akkurat denne studien så interessant, er at disse fire gruppene egentlig var helt ulike i utgangspunktet. De jemenittiske jødene har et kosthold bestemt av religionen, og spiste relativt mye karbohydrater både før og etter overgangen til et vestlig kosthold. Japanerne hadde et kosthold med mye ubearbeidede karbohydrater og svært lite fett. Tokelau-folket spiste i all hovedsak fisk og kokosnøtter, og dermed utgjorde fett nesten halvparten av alle kaloriene de fikk i seg. Masaiene hadde i utgangspunktet et kosthold med mye mettet fett og proteiner, og masai-mennene levde i stor grad på melk og kjøtt.

Dramatisk økning i diabetes-tilfeller

Før overgangen til et vestlig kosthold, hadde nesten ingen av de jemenittiske jødene diabetes. 40 år seere var hver fjerde person over 55 år rammet. Også Tokelau-folket og masaiene opplevde en markant økning i forekomsten av diabetes, mens Tanushimaru-japanerne så ut til å være et unntak.

Det kan se ut til at andre folkegrupper som går over til et vestlig kosthold, i første omgang får et kosthold med mye ferdigmat og prosessert mat, altså ikke den sunneste delen av det vestlige kostholdet.

Forskerne fant at de fleste folkegruppene spiste flere kalorier etter overgangen til et mer vestlig kosthold, men fant ingen klar sammenheng mellom kalorier i kosten og sykdommer. Når det gjelder fett, fant forskerne heller ingen beviser for at mettet fett har gitt folk økt fedme eller flere livsstilssykdommer.

Sukker og raffinerte karbohydrater

Det ser altså ut til at synderen er sukker og raffinerte krabohydrater. Tidligere har forskere funnet en sammenheng mellom karbohydrater, høye insulinnivåer og fedme. Det er imidlertid mye usikkerhet knyttet til resultatene, da det er vanskelig å få en god nok oversikt over hva folk spiser. Folk husker ikke alt de har spist, og de svarer ofte feil på spørreundersøkelser.

Kilder:

Frontiers in Nutrition: Dietary Transitions and Health Outcomes in Four Populations - Systematic Review

Forskning.no: Folk fikk fedme og diabetes da de byttet til vestlig kosthold

Lignende artikler