Publisert 14 november 2022

Den 14. november hvert år markeres Verdens Diabetesdag over hele verden. Diabetesdagen ble stiftet av International Diabetes Federation (IDF) og Verdens Helseorganisasjon (WHO) i 1991 for å øke fokuset på sykdommen. Den 14. november ble valgt fordi det er fødselsdagen til Frederick Banting, den canadiske legen som sammen med Charles Best har fått æren for oppdagelsen av insulin i 1922.

Det er mer enn 100 år siden insulinet ble oppdaget. Fortsatt må mer enn 530 millioner mennesker verden over leve med diabetes, og ytterligere millioner er til enhver tid i faresonen. Vi i Diabetes Wellness har en visjon om å hjelpe forskere å finne en endelig kur mot diabetes i vår levetid! Mens vi venter på  løsningen, er det viktig å gi mer informasjon og bedre opplæring til alle som er rammet av diabetes, og mer kunnskap og bedre utdanning til helsepersonell som skal gi hjelp og støtte til mennesker med diabetes.

Når lærte du sist noe nytt om diabetes?

Temaet for årets Diabetesdag er utdannelse og tilgang til diabetespleie. I store deler av verden er kunnskapen om diabetes lav, og tilgangen til helsehjelp dårlig. Når forekomsten av diabetes øker, betyr det økt belastning på helsevesenet i de mest sårbare landene. Samtidig vet vi at tidlig oppdagelse og tidlig behandling, reduserer plagene og komplikasjonene. Det har en enormt stor verdi, ikke bare for den som er rammet av diabetes og familiene deres, men også for helsevesenet.

Nå tilbyr International Diabetes Federation et omfattende opplæringstilbud, både til mennesker som er rammet av diabetes og til helsepersonell. Det finnes skriftlig materiell og det finnes plakater som kan henges opp på helsesentre, men det viktigste er nok en digital opplæringsplattform med gratis kursmateriell som kan brukes av mennesker fra hele verden.

Den blå sirkelen

Du kjenner kanskje igjen den blå sirkelen som har blitt et internasjonalt symbol for diabetes? Den skal symbolisere samarbeidet mellom alle de ulike organisasjonene som arbeider for å hjelpe de som er rammet av diabetes.

Det er ikke alle som kjenner til det blå sirkelsymbolet. Om du har lyst til å bidra til å gjøre det mer kjent, kan du lage ditt eget profilbilde med det blå symbolet. Da må du bruke en app som foreløpig bare er tilgjengelig om du har iPhone. Appen kan du laste ned her.

Lignende artikler