Publisert 13 april 2020

FINDRISC er et spørreskjema som har vært mye brukt for å anslå hvor stor risiko en pasient har for å utvikle diabetes type 2. Nå viser nye funn at spørreskjemaet er mindre egnet til å forutsi diabetes enn vi tidligere har trodd.

Både livsstil og gener kan forårsake diabetes type 2. De som ikke mosjonerer regelmessig, er overvektige eller har fedme, har økt risiko for å utvikle sykdommen. Det samme gjelder de som har nære slektninger med diabetes. For å anslå risikoen for at en pasient utvikler diabetes, har det vært vanlig å bruke et spørreskjema som heter FINDSRISC (Finnish Diabetes Risk Score). Verktøyet er utformet som et enkelt spørreskjema, hvor du får en score basert på alt fra livsstil og kroppsmål til sykehistorie hos deg selv og familien.

Test deg selv: Ta Findrisc-testen her.

Findrisc-testen gir deg en score mellom 0 og 26.

Score Forklaring
0-14 Du har lav til moderat risiko for å utvikle diabetes (1-17% sjanse for å utvikle diabetes innen 10 år).
15-20 Du har høy risiko for å utvikle diabetes (33% sjanse for å utvikle diabetes innen 10 år).
20-26 Du har svært høy risiko for å utvikle diabetes (50% sjanse for å utvikle diabetes innen 10 år).

– Resultatene er mye mindre egnet enn vi trodde til å forutsi om noen utvikler diabetes i løpet av de neste ti årene, sier spesialist i allmennmedisin Anne Jølle til forskning.no. – Diabetesverktøyet overvurderer risikoen, noe som gjør det vanskeligere å sile ut de som faktisk trenger hjelp og som kan skape unødvendig uro.

Studien som viser at vi må ta resultatene fra Findrisc-skjemaet med en klype salt er nå publisert i tidsskriftet BMJ Open Diabetes Research & Care. Anne Jølle sier nå at de som scorer 15 eller mer på testen bare har 15 prosent sjanse for å utvikle diabetes, ikke 33 prosent som man tidligere har gått ut fra. Den nye kunnskapen er basert på en grundig undersøkelse hvor forskergruppen fra NTNU har fulgt hele 47 804 mennesker over 10 år.

– Dette er en viktig studie som setter risikovurdering og forebygging av diabetes type 2 på dagsordenen, sier professor Kåre I. Birkeland ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. – Den bør føre til at vi ser etter bedre verktøy enn Findrisc for å plukke ut risikoindivider for diabetes type 2 som trenger spesielle forebyggingstiltak.

Tilbyr gratis blodsukkersjekk

– I dag er det mer relevant å foreta en enkel blodsukkersjekk for å identifisere mennesker med risiko for diabetes, sier Anders Lundgren fra Diabetes Wellness Norge. En enkel måling av HbA1c i blodet gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6 til 12 ukene, noe som gir en god indikasjon på om pasienten bør utredes for diabetes.

- Vi i Diabetes Wellness Norge ønsker å tilby gratis blodsukkersjekker over hele landet, og håper å kunne gjennomføre de første pilot-testene allrede i løpet av året, forteller en entusiastisk Anders Lundgren. Følg gjerne med på www.blodsukkersjekken.no for å se når vi tilbyr slike tester i nærheten av der du bor.

Lignende artikler