Forskere ved Oslo Universitetssykehus tester i disse dager en helt spesiell hypotese. De mistenker nemlig at Diabetes type 1 kan skyldes et virus, akkurat som polio, HIV, influensa eller korona. Om det stemmer, kan det være mulig å forebygge diabetes ved hjelp av en enkel vaksine.

Forskerne har lenge mistenkt at virus spiller en rolle når noen får type 1-diabetes. Det er de såkalte CVB-virusene som trolig er synderen.

Det er professor Knut Dahl-Jørgensen som står i spissen for den internasjonale forskergruppen som nå nærmer seg et gjennombrudd. De har nå greid å påvise dette viruset i bukspyttkjertelen hvor kroppen produserer insulin. Foreløpige resultater indikerer at CVB-viruset lansomt ødelegger de insulinproduserende cellene.

CVB-viruset er en type enterovirus som ofte finnes i luftveiene og i tarmen, men som normalt ikke skal finnes i bukspyttkjertelen.

Er viruset årsaken?

Det som er utrolig viktig for forskerne nå, er å finne ut om det er virusinfeksjonen som utløser eller forårsaker diabetes, eller om det kan være andre årsaker til at diabetes og virusinfeksjonen inntreffer samtidig.

Den aller beste måten å påvise en årsakssammenheng på, er naturligvis å behandle virusinfeksjonen og se om dette kan hindre eller bremse diabetes-sykdommen.

Forskerne skal nå prøve ut behandlingen på barn som akkurat har fått den alvorlige diagnosen. Dersom en tablettkur kan hindre eller bremse utviklingen av diabetes, betyr det også at sykdommen kan forebygges. En vaksine mot CVB-virus kan hindre infeksjonen som gjør at diabetes oppstår, på samme måte som HPV-vaksinen i dag beskytter mot en infeksjon som kan gi livmorhalskreft.

Les mer: Et helt nytt spor (Apollon 2022)

Flere autoimmune sykdommer

Det som er spennende, er at den samme forskergruppen også har funnet sammenhenger mellom CVB-virus og andre autoimmune sykdommer. Kanskje kan resultatene også brukes til å forebygge sykdommer som leddgikt eller multippel sklerose (MS).

Hypotesen er at viruset forårsaker en "slow virus infection", en svak og kronisk infeksjon. I stedet for å reagere med klassiske symptomer på infeksjon, angriper immunforsvaret cellene for å ta viruset. På sikt fører dette til at også cellene som produserer insulin, skades og dør.

En modig jente har akkurat fått en sprøyte med vaksine. Foto CDC/Unsplash.

Både arv og miljø

Gener spiller en viktig rolle i utviklingen av diabetes, og forskere har vunnet mer enn 90 genetiske faktorer som disponerer for diabetes type 1. Men arv kan ikke alene forklare hvorfor antallet diabetes-syke i Norge er doblet på noen få tiår.

Andre studier har vist at mennesker som flytter fra områder med lav forekomst av diabetes til andre deler av landet, øker risikoen for å få diabetes. Dermed må også miljø spille en viktig rolle.

Forskerne har tidligere studert miljøfaktorer som plastmolekyler, kumelk eller nitrosaminer (som også er kreftfremkallende) i kjøtt. Men tenk om forklaringen ligger i noe så enkelt som en virusinfeksjon.

Lignende artikler