Publisert 22 februar 2022

Barnediabetesregisteret har ansvaret for å kartlegge status for diagnoser og behandling av barnediabetes i Norge. Nå slår de alarm om barn som legges inn på sykehuset med syreforgiftning.

Hvert år får rundt 450 barn påvist diabetes type 1 her i Norge. Alle barn som får påvist diabetes type 1, legges inn på sykehus når sykdommen oppdages. Ofte kan barna ha sykdommen over lengre tid før de får stilt en riktig diagnose. Da er det alltid en risiko for at de kan få diabetisk ketoacidose eller syreforgiftning før de kommer til behandling på sykehus.

Syreforgiftning er en tilstand som kjennetegnes av økt vannlating, tørste og vekttap, ofte også kvalme og pustebesvær. Alvorlig syreforgiftning kan også føre til redusert bevissthet eller koma.

I 2020 hadde hele 28,4 prosent av alle barn som med nyoppdaget diabetes syreforgiftning når diagnosen ble stilt viser tall fra Barnediabetesregisterets årsrapport.

Slår alarm

– Enhver syreforgiftning er en mulig hjerneskade, sier Torild Skriverhaug som leder Barnediabetesregisteret til Dagens Medisin. – Helsetjenesten bør bli alarmert i møte med disse tallene! Det er såpass mange barn som får påvist diabetes i Norge hvert år, at det er viktig at både helsepersonell og befolkningen kjenner til symptomene slik at det går an å fange opp barna FØR sykdommen utvikler seg til syreforgiftning.

– Allmennleger og andre leger bør kjenne til symptomene og vite at syreforgiftning kan gå fort. Skrivarhaug vil gjerne understreke alvoret. – Dette er en akuttdiagnose. Om en undersøkelse viser høyt blodsukkernivå skal barnet legges inn på sykehus med en gang. Man skal ikke vente til neste dag for å sjekke blodsukkeret på ny.

Negativ rekord

I løpet av 2020 fikk rekordmange barn og unge en diabetes-diagnose. Totalt har Barnediabetesregisteret registrert 467 nye barn og ungdommer med diabetes type 1, 11 med diabetes type 2 og 6 med MODY (monogen diabetes). Også om man ser på forekomsten i forhold til befolkningen, har forekomsten økt. Insidensen av diabetes type 1 i aldersgruppen 0-14 år økte fra 38 per 100 000 personår i 2019 til 43 i 2020, men her er det til dels store forskjeller fra fylke til fylke.

Samtidig viser rapporten en positiv trend med lavere HbA1c-målinger på årskontrollene. Nasjonal gjennomsnittlig HbA1c-nivå har falt fra 59,6 mmol/ml til 57,3 mmol/ml, og bedringen gjelder uavhengig av kjønn og aldersgruppe. Barnediabetesregisteret venter at dette vil ha en stor og positiv betydning for denne pasientgruppen i form av redusert risiko for senkomplikasjoner i voksen alder.

Norge i verdenstoppen

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av diabetes type 1 diagnostisert før 15 års alder. Diabetes type 1 er en sykdom som får kroppen til å ødelegge de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen, men vi vet fortsatt ikke hva som utløser sykdommen. Diabetes er den nest vanligste kroniske sykdommen hos barn og ungdom i Norge, og det er en livslang sykdom som kan gi alvorlige komplikasjoner og føre til nedsatt livskvalitet og for tidlig død.

Lignende artikler