Om du er blant dem som alltid drysser litt ekstra salt på maten før du spiser, så er det på tide å slutte med det. Forskere har nemlig funnet ut at de som tilsetter ekstra salt før måltidet, har 28 prosent høyere risiko for tidlig død.

I siste utgave av European Heart Journal kan vi lese om en fersk undersøkelse hvor forskerne har analysert kostholdet til mer enn 500 000 briter. Undersøkelsen har ikke tatt for seg mengden av salt i maten vi spiser, da dette er vanskelig å vurdere for respondentene. I stedet har de utelukkende sett på hvor ofte respondentene tilsetter salt på maten etter at den er tilberedt. Resultatet er overraskende.

Sammenlignet med mennesker som sjelden eller aldri tilsetter salt, har mennesker som alltid tilsetter salt en 28 prosent høyere risiko for en tidlig død – uansett dødsårsak. Studien anslår forventet levealder for mennesker som alltid salter maten til å være ca. 1,5 år lavere for kvinner og 2,28 år lavere for menn, sammenlignet med de som sjelden eller aldri salter maten.

"Så vidt jeg vet, er det første gang noen har forsøkt å påvise en sammenheng mellom salting av mat og dødelighet," sier Professor Lu Qi fra Tulane University School i New Orleans. Det er han som har ledet forskergruppen som har kommet frem til disse resultatene. Han mener at rapporten bør medføre endrede kostholdsråd. "Selv en liten endring i saltinntaket ser ut til å gi betydelig helsegevinst".

Når salter du maten?

En skulle tro at det ikke hadde betydning om man salter maten på kjøkkenet når man tilbereder den eller på bordet før man spiser den. Svært mange middagsretter, særlig ferdigretter og hurtigmat, har jo et svært høyt innhold av salt allerede før du setter det på bordet. "Om du tilsetter salt ved bordet, tyder det på at du over tid har utviklet en preferanse for salt mat og et høyt saltinntak," forklarer Qi. "I et vestlig kosthold mener vi at salt som er tilsatt ved bordet utgjør mellom 6 og 20 prosent av det samlede saltinntaket, og dermed utgjør dette en unik mulighet til å analysere sammenhengen mellom vedvarende høyt saltinntak og dødelighet."

I tillegg til å påvise en sammenheng mellom det å tilsette salt til maten og tidlig død, fant forskerne at risikoen ble noe redusert hos mennesker som også spiste mye frukt og grønnsaker. Men inntak av frukt og grønnsaker var uansett ikke nok til å redusere virkningen av et høyt saltinntak.

Videre forskning

Forskergruppen ledet av Qi vil fortsette undersøkelsene av data fra UK Biobank og vil da se nærmere på sammenhengen mellom høyt saltinntak og spesifikke sykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes. De regner også med å gjennomføre en rekke kliniske undersøkelser for å se effekten av å redusere saltinnholdet hos utvalgte grupper.

I denne type studier er det alltid en risiko for at sammenhengen man har funnet bare er en samvariasjon, og ikke en årsak-virkning-sammenheng. Kan det hende at de som salter maten ikke dør tidligere på grunn av saltingen, men at det å tilsette salt snarere er et kjennetegn på mennesker som lever usunt, har dårlig økonomi eller andre risikofaktorer? Derfor er det viktig at man forsker videre.

Samtidig er det viktig å høre på forskere som Annika Rosengren. Hun er professor ved Universitetet i Gøteborg. Hun har ikkeselv  deltatt i studien, men sier at et redusert saltinntak i den generelle befolkningen kan være et positivt bidrag til bedre folkehelse. "Det er ikke mulig å fjerne salt fra alle porodukter, og friske folk som har et normalt forbruk, bør ikke bekymre seg," sier hun. "Men det å ikke tilsette ekstra salt i den maten du spiser, eri alle fall ufarlig!"

Lignende artikler