Publisert 26 oktober 2018

Ifølge en kinesisk studie diagnostiseres diabetes type 2 15–30 % oftere hos røykere enn hos ikke-røykere. Studien slår fast at personer som røyker, har en signifikant større risiko for å utvikle diabetes type 2.

Ifølge en rapport publisert i The Lancet er røyking en medvirkende årsak til at man utvikler diabetes type 2. Siden 1980-tallet har antall personer som diagnostiseres med diabetes type 2 i Kina, blitt 10 ganger så høyt – man anslår at én av ti voksne har sykdommen i dag.
Selv om fedme ofte er en medvirkende årsak til at man diagnostiseres med diabetes type 2, har de siste studiene i Kina vist at ca. 50 % av økningen har bidratt til nye diagnoser av sykdommen de siste tiårene.
Forskere fra University of Oxford, Storbritannia, det kinesiske akademiet for medisinsk vitenskap og Peking University har gjennomført studier av hvordan andre livsstilsfaktorer, blant annet røyking, kan være en årsak til nye tilfeller av diabetes type 2.

De siste tiårene har det blitt stadig flere røykere i Kina, og da særlig menn. Det antas at ca. to tredjedeler av alle kinesiske menn røyker i dag og står for 40 % av verdens sigarettforbruk.
Forskerne så på sammenhengen mellom å røyke og ikke røyke i en stor, landsdekkende studie av 500 000 voksne som ikke hadde diabetes type 2, fra ti områder (fem byer og fem landsbygder) i Kina. I en niårig studie har 13 500 deltakere nylig blitt diagnostisert med diabetes type 2. Forskerne fant ut at sammenlignet med personer som aldri hadde røykt, hadde vanerøykere 15–30 % større risiko for å utvikle diabetes type 2, når man tok hensyn til effekten av alder, sosial status, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og vekt.

Antall sigaretter og at personen begynte å røyke tidlig, økte også risikoen.
Hos mannlige røykere var risikoen for å utvikle diabetes type 2 større hvis personen var overvektig. Når man sammenlignet personer som aldri hadde røykt med personer som røykte 30 sigaretter eller mer per dag, var risikoen for å utvikle diabetes type 2 30 % større hos normalvektige menn og 60 % større hos overvektige menn.
Røykere var generelt slankere enn ikke-røykere, noe forskerne mente hadde sammenheng med dempet matlyst og økt hvileforbrenning i forbindelse med røyking. Storrøykere var imidlertid mer tilbøyelige til å legge på seg enn festrøykere eller ikke-røykere, noe som økte risikoen for å utvikle diabetes type 2.

Studieforfatter professor Zhengming Chen fra University of Oxford, Storbritannia, sier: – Den høye risikoen for å få diabetes hos mannlige røykere i Kina vil trolig øke betydelig i fremtiden, ettersom røykingen øker, men også fordi nivået av overvekt og fedme fortsetter å øke blant voksne kinesere.

Tidligere studier har vist at røyking kan øke risikoen for å utvikle diabetes type 2. Blant dem som valgte å slutte å røyke og hadde vært røykfrie i mer enn fem år, var det en liten risiko for diabetes, men det kan forklares av en moderat vektoppgang etter røykeslutt.
Studiemedforfatter dr. Fiona Bragg fra University of Oxford, Storbritannia, sier:
– Disse resultatene beviser helsefordelene med å slutte å røyke, ikke bare for å forebygge kreft, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdom, men også for å forebygge diabetes type 2.

Selv om røyking er mye mindre vanlig blant kvinner i Kina, så det ut til at risikoen for å utvikle diabetes type 2 i forbindelse med røyking var større hos kvinner enn hos menn. Forskerne mente at dette delvis skyldtes større andel kroppsfett hos kvinner enn hos menn.
– Vi kan ikke konkludere med at røyking fører til diabetes type 2, men røyking bør uansett identifiseres som en viktig modifiserbar livsfaktor i fremtidige sykdomsforebyggende strategier, også når det gjelder diabetes, i Kina og andre steder, sier studieforfatter professor Liming Li, Peking University, Kina.

Les rapporten i The Lancet

Kilde: drwf.org.uk

Lignende artikler