Publisert 2 april 2020

Det er meldt om hamstring av diabetesmedisin, og spesielt av preparater som inneholder metformin. For å forebygge mangel, innfører derfor Legemiddelverket umiddelbart rasjonering for å sikre at alle pasienter får den medisinen de trenger.

Metformin brukes i behandling av diabetes type 2. Reduserte forsyninger kombinert med stort salg, gjør at noen apotek har gått midlertidige tomme for metformin. Legemiddelverket har derfor innført rasjonering med virkning fra lørdag 14. mars 2020. Tiltaket vil vare frem til forsyningssituasjonen er bedret.

Regelverk for apotekene

  • Apoteket skal ikke utlevere metformin til mer enn én måneds forbruk om gangen
  • Apoteket må selv tilpasse slik at antall tabletter som leveres ut til enkeltpersoner stemmer overens med én måneds forbruk
  • Metformin doseres 1, 2 eller 3 ganger daglig
  • Apoteket må sjekke utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig
  • Om apoteket kjøper inn og utleverer utenlandske pakninger med samme virkestoff, skal pasienten motta kopi av norsk pakningsvedlegg for Metformin
  • Dersom apoteket ikke kan tilby alternativt legemiddel, må apoteket eller pasienten selv kontakte legen for å få råd eller ny resept

Det er viktig å påpeke at det fortsatt er mulig å få utlevert metformin på apoteket. Restriksjonene skal ta sikte på å hindre hamstring, slik at noen sitter med for mye medisin mens andre ikke får i det hele tatt. Om alle respekterer restriksjonene, mener vi at det skal være mulig å levere nok metmorfin til alle som har behov for det. På sikt arbeides det med å finne alternative leverandører samt å øke produksjonen.

Om metformin

Metformin er et legemiddel som brukes til behandling av diabetes type 2 når kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke gir tilstrekkelig godt resultat. Metformin øker pasientens følsomhet for insulin, og det er særlig fastende blodsukker som reduseres. I tillegg reduseres leverens produksjon av glukose. Metformin ble oppdaget i 1922, og står i dag på WHOs List of Essential Medicines.

En studie utført i 2017 viste at diabetespasienter som brukte metformin hadde lavere dødelighet – uansett dødsårsak – enn kontrollgruppen. Et foreløpig resultat viser til og med at diabetespasienter på metformin lever lenger enn ikke-diabetikere. Nå undersøkes det også om metformin kan kurere eller behandle Covid-19 (koronaviruset). Det norske selskapet Vistin Pharma sier de er utsolgt for metformin for hele 2020, men legger nå planer for en dobling av sin produksjonskapasitet.

Oppdatering 21.04.2020

Rasjonering for flere legemidler oppheves tirsdag 21. april kl. 13.00.

– Forsyningssituasjonen for legemidlene insulin, insulinanaloger og metmorfin har normalisert seg, og vi kan derfor avslutte rasjoneringen, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå. – Likevel er det fortsatt viktig at pasienter henter ut legemidler som normalt og ikke hamstrer.

Redusert forsyning kombinet med hamstring gjorde at det ble innført rasjonering på flere legemidler i mars. Målet var å hindre legemiddelmangel og sikre rettferdig fordeling. Nå fjernes heldigvis rasjonering for tre av legemidlene på rasjoneringslista. Legemiddelverket minner om at apotekene fortsatt skal overholde den generelle begrensningen på tre måneders forbruk ved utlevering av legemidler.

Lignende artikler