Flere nye studier viser at blodsukkersenkene legemidler kan ha stor betydning for å forebygge hjerte- og nyresvikt. Likevel vil ikke Helsedirektoratet oppdatere de faglige retningslinjene, og dermed får personer med diabetes ikke tilgang til denne behandlingen.

I dag er metformin førstevalget for behandling av diabetes. Dette legemiddelet har vært på markedet lenge. Og fordi patentene har utløpt, er metformin i dag et relativt rimelig legemiddel.

Nå mener forskerne at to nyere – og dyrere – legemidler, kan gi bedre behandling og lavere risiko for alvorlige følgesykdommer. Dette er såkalte SGLT2-hemmere og GLP1-analoger. Men i dag har ikke legen lov til å skrive ut disse på blå resept. Riktignok er noen av medisinene godkjent for bruk ved "utilstrekkelig kontrollert diabetes", men det er uklart hvordan dette skal tolkes. Det er opp til Helsedirektoratet å endre retningslinjene.

Vil spare penger

Nå bekrefter seniorrådgiver Anna Randby i Helsedirektoratet til Dagens Medisin at det er økonomiske årsaker til at retningslinjene ikke blir oppdatert. Helsedirektoratet sier at en viktig del av arbeidet med å oppdatere retningslinjene består i å avklare om behandingen er finansiert. Helsidirektoratet mener derfor at det er Legemiddelverket som først må åpne for å skrive ut medisinen på blå respet før Helsedirektoratet kan anbefale den. Men Legemiddelverket kan ikke si noe mer enn at "det pågår for tiden et viktig arbeid og diskusjon rundt oppdatering av de faglige behandingsretningslinjene for diabetes og om dette vil ha konsekvenser for refusjonsvilkår."

Ikke oppdatert på tre år

Professor Kåre Birkeland ved Oslo universitetssykehus sier til Dagens Medisin at arbeidet med å oppdatere de nasjonale faglige retningslinjene ble påbegynt i 2020, men at det har skjedd svært lite siden den gang. "Nå risikerer vi at pasientene ikke får den beste behandlingen," legger han til.

For å unngå at arbeidet stopper helt opp, har Helsedirektoratet nå bedt om et møte mellom Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet. Møtet er ventet å finne sted før påske. Nå håper vi at dette møtet vil få fortgang i arbeidet med å sikre diabetes-pasienter den beste behandlingen.

Lignende artikler