Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som fører til at kroppen slutter å produsere insulin. Det betyr at pasienten må tilføre insulin resten av livet.

Nå har en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus gjennomført en studie hvor de har greid å bremse utviklingen og dermed beholde mer egenprodusert insulin i kroppen.

Les mer: Hva er diabetes type 1

Forskergruppen bak studien består av PhD-student Ida Maria Mynarek, professor Knut Dahl-Jørgensen, overlege Lars Krogvold og studiesykepleier Trine Roald. Foto Åsne Rambøll Hillestad (UiO)

Det er forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS) som står bak studien. Forskergruppen består av PhD-student Ida Maria Mynarek, professor Knut Dahl-Jørgensen, overlege Lars Krogvold og studiesykepleier Trine Roald. Foto Åsne Rambøll Hillestad (UiO)

– Forskerne har lenge visst at virus bidrar i utviklingen av diabetes type 1 hos barn, forklarer professor emeritus og overlege Knut Dahl-Jørgensen. – Dette betyr at det kan være mulig å behandle og bremse diabetes type 1 med virushemmende medisiner, og kanskje etter hvert også forebygge sykdommen.

– Dette er et helt nytt behandlingskonsept for diabetes type 1 som ingen i verden har vist før oss, sier overlege Lars Krogvold til forskning.no.

Klinisk studie

Forskerne gjorde en klinisk studie hvor 96 barn i alderen 6-16 år med nyoppdaget diabetes type 1 ble delt opp i to like store grupper. Den ene gruppen fikk behandling med to antivirusmedisiner, pleconaril og ribavirin, i et halvt år. Den andre gruppen fikk placebo-medisin uten virkestoffer.

Etter ett år testet forskerne hvor mye egenprodusert insulin pasientene hadde. Resultatet var overraskende positivt.

– Nivået av egenprodusert insulin var signifikant høyere i gruppen som hadde fått medisiner enn i gruppen som hadde fått placebo, sier Dahl-Jørgensen. – Det betyr at behandlingen bremser utviklingen av sykdommen.

Stor betydning

I dag finnes det ca 28 000 personer i Norge med diabetes type 1. Ved å stoppe sykdommen før den ødelegger alle de insulinproduserende cellene, kan pasienten få en lettere sykdom å håndtere, med jevnere blodsukker og forhåpentligvis verre alvorlige komplikasjoner på sikt.

Nå ønsker forskerne å gå videre for å teste om medisinering også virker gunstig i et enda tidligere sykdom – og kanskje også kan forebygge at personer med prediabetes utvikler sykdommen.

– Flere studier er nødvendig for å bekrefte disse resultatene og optimalisere behandlingen, og vi har også tro på at kombinasjonsbehandling med flere ulike medikamenter kan ha enda større effekt, sier Lars Krogvold. – På sikt er målet å bidra til å stoppe diabetes type 1.

Lignende artikler