I juni 2022 var noen av verdens ledende forskere innen nyretransplantasjon og isolasjon av celleøyer samlet til workshop på Rikshospitalet i Oslo, og vi i Diabetes Wellness Norge var naturligvis til stede.

Epita er en årlig konferanse og workshop som i alle hovedsak handler om transplantasjon av nyrer og celleøyer. Det er ESOT, The European Association for Organ Transplantation, som står bak konferansen. Årets utgave av Epita er den tiende i rekken.

En av de ledende forskerne innen celletransplantasjon her i Norge, er Hanne Scholz fra Universitetet i Oslo og Oslo Diabetes Research Centre. Hun var naturligvis også sentral på Epita-konferansen som fant sted på Rikshospitalet i Oslo fra 19. til 21. juni i år. På bildet står Hanne (til høyre) sammen med Anders Lundgren fra Diabetes Wellness (til venstre).

Årets konferanse rettet seg mot både leger, kirurger, forskere og annet helsepersonell med spesialisering innen transplantasjoner og celleøyer.

"Et av formålene til Diabetes Wellness er å finansiere fremragende forskning på diabetes," sier daglig leder Anders Lundgren. "Derfor er det alltid flott å møte verdens ledende forskere på området, men naturligvis ekstra stas å få lov til å møte dem på hjemmebane her i Oslo."

En av foredragsholderne på konferansen var professor Paul Johnson fra Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism. Paul Johnson leder Oxford Centres program for transplantasjon av celleøyer, og kunne fortelle Ann Fogelberg og Anders Lundgren fra Diabetes Wellness (bildet) om sin forskning.

Les mer om Epita-konferansen og arrangøren ESOT (The European Society for Organ Transplantation) på esot.org.

Lignende artikler